Abs

Stogu
int abs(int x);

Funkcja abs() zwraca wartość bezwzględną liczby całkowitej (ang. integer).

Przykład

```c #include <iostream> #include <math.h>

int main()
{
std::cout << abs(-2); // program wyświetli: 2
system("pause");
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/Biblioteka_standardowa/Cmath/Labs]]
* [[C/Biblioteka_standardowa/Cmath/Fabs]]

1 komentarz

Funkcje abs i labs są w nagłówku stdlib.h, w math.h jest tylko wersja zmiennoprzecinkowa fabs.