Swap

xeryph
void swap(x,y)

zamienia elementy x i y

Przykład

 
#include <iostream>
#include <algorithm>
 
int main()
{
  int x = 1;
  int y = 2;
 
  std::swap(x, y);  // nie &x &y
 
  //x = 2, y = 1
}

0 komentarzy