Unit

kangurmk

unit - słowo kluczowe języka Delphi.

Plik modułu zaczyna się słowem kluczowym unit. Bezpośrednio po słowie kluczowym unit występuje nazwa modułu, która jest zakończona średnikiem. Nazwa pliku modułu musi być identyczna jak nazwa modułu. Na przykład w poniższej deklaracji:

unit MainForm;

Po słowie unit występuje nazwa MainForm, tak więc plik modułu będzie nazywał się MainForm.pas, a plik skompilowanego modułu MainForm.dcu. Nazwy modułów należących do danego projektu nie mogą być identyczne. Oznacz to, że program nie może zawierać dwóch tak samo nazywających się plików modułu.

Zobacz też:

0 komentarzy