Resize

Coldpeer
void resize(size_type ile, char znak = '\0');

Metoda zmienia długość ciągu znaków przechowywanych w obiekcie Klasy String.

Parametry:<dl><dt>ile</dt><dd>Nowa długość ciągu znaków</dd><dt>znak</dt><dd>Jakim znakiem zapełnić nowe miejsca (po zwiększeniu rozmiaru)</dd></dl>

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <string>

using namespace std;

int main()
{
string ciag("XXX");

cout << "ciag ma zawartość: " << ciag; // XXX
cout << " i liczy znaków: " << ciag.length(); // 3

cout << endl;

ciag.resize(5, 'y');
cout << "ciag ma zawartość: " << ciag; // XXXyy
cout << " i liczy znaków: " << ciag.length(); // 5

cout << endl;

ciag.resize(7);
cout << "ciag ma zawartość: " << ciag; // XXXyy
cout << " i liczy znaków: " << ciag.length(); // 7 (z czego dwa ostatnie, to bajty zerowe (null)

cout << endl;

ciag.resize(2);
cout << "ciag ma zawartość: " << ciag; // XX
cout << " i liczy znaków: " << ciag.length(); // 2
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/reserve]]
* [[C/capacity]]

0 komentarzy