Fill

xeryph
void fill(first, last, value);

Funkcja przypisuje podaną wartość value wszystkim elementom z zakresu [first, last).

Przykład

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>

int main()
{
  std::vector<int> v;
  v.push_back(0);
  v.push_back(1);
  v.push_back(2);
  v.push_back(3);

  // ładnie nam wyświetli na cout cały wektor
  std::copy(v.begin(), v.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "));

  std::fill(v.begin(), v.end(), 0);

  // a teraz same zera
  std::copy(v.begin(), v.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "));
}

Zobacz też:

0 komentarzy