Fill

xeryph
void fill(first, last, value);

Funkcja przypisuje podaną wartość value wszystkim elementom z zakresu [first, last).

Przykład

```cpp #include <iostream> #include <algorithm> #include <vector>

int main()
{
std::vector<int> v;
v.push_back(0);
v.push_back(1);
v.push_back(2);
v.push_back(3);

// ładnie nam wyświetli na cout cały wektor
std::copy(v.begin(), v.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "));

std::fill(v.begin(), v.end(), 0);

// a teraz same zera
std::copy(v.begin(), v.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, " "));
}

<b>Zobacz też:</b>
* [[C/Fill_n|`fill_n`]]

0 komentarzy