Sin

Coldpeer
double sin(double radians);

Funkcja sin() zwraca sinus kąta podanego w radianach.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define PI 3.14159265

int main ()
{
  double param, result;
  param = 45;
  result = sin (param*PI/180);
  printf ("Sine of %lf degrees is %lf\n", param, result );
  return 0;
}

Zobacz też:

0 komentarzy