Try

fatalbomb

Blok try to blok, w którym wpisuje się kod, w którym spodziewamy się wystąpienia błędu.

try
{
 // kod, w którym może wystąpić błąd
}
catch (klasa_wyjatku)
{
 // obsługa błędu
}

Jeżeli jakakolwiek instrukcja w bloku try spowoduje wyrzucenie wyjątku, blok nie wykonuje się dalej - następuje od razu przeskok do sekcji catch.

1 komentarz

Nie następuje przeskok, a zwijanie stosu wywołań tak długo, aż zostanie napotkany catch. Podczas zwijania następuje destrukcja wszystkich obiektów po drodze. To dosyć ważne, co nie?