Goto

tharos

goto
Słowo kluczowe goto służy do przejścia w inne miejsce funkcji. Zaleca się jego unikanie, ponieważ kod staje sie przez to nieczytelny. Najlepiej go używać w wypadku bardzo zagnieźdżonych pętli, chociaż to i tak rzadkość, są lepsze oraz bardziej czytelne sposoby.

//....
int c;
//...
miejsce_skoku:
//....
scanf("%c",&c);
//..
if(c=='b')
goto miejsce_skoku;
//...
int a;
//....

Aby używać goto wcześniej musimy zdeklarować miejsce do którego chcemy skoczyć. Nazwe miejsca skoku kończymy dwukropkiem.

<cpp>

0 komentarzy