Ostatnie zmiany w tekstach

Użytkownik Komentarz Rozmiar Różnica Created At
SilvSQL

Poprawa literówki

3,11 KB1 b2019-03-24 22:19
SilvSQL

Dodanie sekcji "Artykuły o SQL dostępne w tym Kompendium"

3,1 KB236 b2019-03-24 22:18
SilvSQL

Poprawa linku

2,87 KB--2019-03-24 15:27
SilvSQL

Poprawa linku

2,87 KB56 b2019-03-24 15:26
SilvSQL

Dodanie informacji o deklaratywności SQL, dodanie linków do Wikipedii, zmiana nazwy firmy Oracle na bardziej oficjalną

2,82 KB207 b2019-03-24 15:25
SilvSQL

Dodanie linku do artykułu o SQL na Wikipedii

2,62 KB33 b2019-03-24 15:20
SilvSQL

Usunięcie "też" (niewłaściwe w kontekście zmiany firmy)

2,58 KB-4 b2019-03-24 15:17
SilvSQL

2,59 KB42 b2019-03-24 15:17
SilvSQL

Zmiana "także" na "też" (skrócenie zapisu)

2,55 KB-4 b2019-03-24 15:15
SilvSQL

2,55 KB-12 b2019-03-24 15:14
SilvSQL

Zamiana formatowania HTML na Markdown, uspójnienie stylu z innymi stronami Kompendium, dodanie linków, aktualizacja nazw silników baz danych

2,56 KB1,64 KB2019-03-24 15:14
SilvCoyote

Poprawa formatowania, uspójnienie ortografii oraz zapisu, zmiana formatowania HTML na Markdown, poprawa nieścisłości zwrotów, usunięcie niejasnego tekstu "<!--HIDE menu_right-->"

1,62 KB1,62 KB2019-03-24 14:39
SilvFlowLayout

Przeniesienie odniesienia do Layout Managera

8,03 KB-28 b2019-03-24 14:24
SilvFlowLayout

Przeniesienie odniesienia do Layout Managera

8,03 KB-28 b2019-03-24 14:24
SilvFlowLayout

Poprawa formatowania nagłówka "Wstęp"

8,06 KB23 b2019-03-24 14:20