Math

Coldpeer

Obiekt Math pozwala na wykonywanie bardziej skomplikowanych działań matematycznych, których nie osiągniemy za pomocą operatorów arytmetycznych. Obiekt ten udostępnia nam przydatne Metody i właściwości.

Metody

MetodaOpis
[[JavaScript/abs]]Oblicza wartość bezwzględną liczby
[[JavaScript/acos]]Oblicza arcus cosinus liczby
[[JavaScript/asin]]Oblicza arcus sinus liczby
[[JavaScript/atan]]Oblicza arcus tangens liczby
[[JavaScript/atan2]]Zwraca kąt od przekazanej osi do przekazanego punktu
[[JavaScript/ceil]]Zwraca najbliższą liczbę całkowitą większą lub równą przekazanej wartości
[[JavaScript/exp]]Zwraca e do przekazanej potęgi
[[JavaScript/floor]]Zwraca najbliższą liczbę całkowitą mniejszą lub równą przekazanej wartości
[[JavaScript/log]]Logarytm naturalny z przekazanej wartości
[[JavaScript/max]]Zwraca większą z dwóch liczb
[[JavaScript/min]]Zwraca mniejszą z dwóch liczb
[[JavaScript/pow]]Zwraca przekazaną liczbę do przekazanej potęgi
[[JavaScript/random]]Zwraca losową liczbę rzeczywistą z przedziału 0 - 1
[[JavaScript/round]]Zaokrągla liczbę do liczby całkowitej
[[JavaScript/sqrt]]Kwadrat liczby
[[JavaScript/sin]]Sinus liczby
[[JavaScript/cos]]Cosinus liczby
[[JavaScript/tan]]Oblicza tangens liczby

Właściwości

WłaściwośćOpis
[[JavaScript/E]]Podstawa logarytmu naturalnego - liczba e
[[JavaScript/LN2]]Logarytm naturalny z 2
[[JavaScript/LN10]]Logarytm naturalny z 10
[[JavaScript/LOG2E]]Logarytm z e przy podstawie 2
[[JavaScript/LOG10E]]Logarytm z e przy podstawie 10
[[JavaScript/PI]]Liczba PI
[[JavaScript/SQRT1_2|`SQRT1_2`]]Odwrotność pierwiastka kwadratowego z 2
[[JavaScript/SQRT2]]Pierwiastek kwadratowy z 2

Tan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1911 odsłon

Cos

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1708 odsłon

Sin

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2061 odsłon

Sqrt

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2102 odsłony

Random

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1413 odsłon

Pow

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1684 odsłony

Min

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1945 odsłon

Max

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1604 odsłony

Log

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1675 odsłon

Exp

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1949 odsłon

Round

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1961 odsłon

Floor

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2444 odsłony

Ceil

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2181 odsłon

Atan2

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2298 odsłon

Atan

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2093 odsłony

6 komentarzy

No widzisz ;) To jak kłócenie się o tłumaczenie słowa "overload" - przeładowanie, czy przeciążanie (osobiście mówię "przeładowanie").

http://developer.mozilla.org/pl/docs/Dokumentacja_j%C4%99zyka_JavaScript_1.5:Obiekty:Math
Tu jest przykład użycia "własności" :) - tłumaczone przez osoby zwiazane z Mozilla.

Tak? :) A jaka? Ja tu widzę różnicę w nazwie, a nie znaczeniu tego słowa. Podobnie Delphi: większość ludzi mówi "Właściwości", jednak są też ludzie, którzy mówią "własności" i nikt się nie czepia - nie ma czego. Tak przy okazji, to zawsze odkąd patrzę po jakichś materiałach JS, spotykam nazwę "właściwości"...

Ok, kwestia gustu - minimalna różnica jednak jest.

Nieprawda, właściwość to jak najbardziej poprawne określenie. Obie formy są prawidłowe - kwestia gustu.

Chciałbym zwrócić uwagę, że nie "właściwości" a powinno byc w całym kursie "własności".