Ostatnie zmiany w tekstach

Użytkownik Komentarz Rozmiar Różnica Created At
Adam BoduchInformatyczne targi pracy - VI edycja IT Career Summit - Wejdź do gry o karierę marzeń!

2,29 KB2,29 KB2019-04-29 12:24
SilvBatchowe rozszerzenia Windows XP

Dodanie śródtytułów oraz spisu treści

11,34 KB88 b2019-04-13 02:57
SilvBatchowe rozszerzenia Windows XP

Dodanie formatowania Markdown, poprawa składni, poprawa stylu

11,26 KB171 b2019-04-13 02:52
SilvBatchowe rozszerzenia Windows XP

Miejscami poprawa interpunkcji, literówek oraz stylu, miejscami zmiana znaków (np. - na –), miejscami dodanie formatowania Markdown (np. `call`), oddzielenie akapitów pustą linią

11,09 KB331 b2019-04-13 02:43
SilvZaawansowane drzewa w MySQL

Miejscami poprawa stylu, poprawa formatowania tekstu, miejscami dodanie formatowania Markdown, poprawa interpunkti (np. usunięcie oraz dodanie przecinków)

41,52 KB43 b2019-04-12 23:32
SilvZaawansowane drzewa w MySQL

Miejscami poprawa stylu, poprawa formatowania tekstu, miejscami dodanie formatowania Markdown, poprawa interpunkti (np. usunięcie oraz dodanie przecinków)

41,52 KB43 b2019-04-12 23:32
SilvZaawansowane drzewa w MySQL

Poprawa formatowania tekstu, usunięcie zbędnych spacji, poprawa literówek, poprawa stylu tekstu, poprawa interpunkcji (np. usunięcie zbędnych przecinków), zmiana nieaktualnego i uspójnienie formatowania Markdown (np. usunięcie [#]_, zmiana ` na *)

41,47 KB1,1 KB2019-04-12 23:20
SilvZaawansowane drzewa w MySQL

Poprawa formatowania tekstu, usunięcie zbędnych spacji, poprawa literówek, poprawa stylu tekstu, poprawa interpunkcji (np. usunięcie zbędnych przecinków), zmiana nieaktualnego i uspójnienie formatowania Markdown (np. usunięcie [#]_, zmiana ` na *)

41,47 KB1,1 KB2019-04-12 23:20
SilvMax-Cut

Zmiana formatowania, zmiana składni zdań, poprawa literówek, ortografii oraz słownictwa

1,77 KB-88 b2019-04-12 15:33
SilvWartość "hidden"

Dodanie spacji

208 b1 b2019-04-12 15:10
SilvWartość "hidden"

Zmiana przykładu na bardziej wyrazisty

207 b-98 b2019-04-12 15:09
SilvWartość "hidden"

Usunięcie niedziałającego przykładu, zmiana składni zdań, zmiana formatowania nagłówka

305 b-90 b2019-04-12 15:08
Adam Boduch16 sesja Linuxowa. 6-7 kwietnia 2019

1,01 KB1,01 KB2019-04-04 07:30
SilvSQL

Zmiana "znany" na "znane"

3,15 KB--2019-03-24 22:22
SilvSQL

Dodanie podgrup w sekcji "Artykuły z tematyki SQL dostępne w tym Kompendium"

3,15 KB43 b2019-03-24 22:20