Podstawowe typy danych

C# współpracuje ze standardowym zestawem typów danych ze środowiska uruchomieniowego .NET CLR. Wszystkie typy danych dzielimy typy skalarne (wartości) i typy referencyjne. Każdy typ danych dziedziczy pośrednio lub bezpośrednio po typie Object ? typy referencyjne dziedziczą bezpośrednio, natomiast typy skalarne dziedziczą po klasie ValueType, która z kolei dziedziczy po Object.

Typy skalarne to inaczej typy proste, które przechowują wartości, na stosie.
Typy referencyjne natomiast przechowują na stosie adres (wskaźnik) do wartości na stercie, kiedy na jedną wartość wskazuje kilka zmiennych typu referencyjnego to zmiana wartości wpływa na każdą zmienną.

Podstawowe typy danych są zdefiniowane w przestrzeni nazw System.
Przykładowo typ int odpowiada typowi System.Int32 ze środowiska wykonawczego.

TypBajtyTyp uruchomieniowyOpis
[[C_sharp/byte]]1Byte8-bitowa liczba całkowita bez znaku
[[C_sharp/sbyte]]1SByte8-bitowa liczba całkowita ze znakiem
[[C_sharp/short]]2Int1616-bitowa liczba całkowita ze znakiem
[[C_sharp/ushort]]2UInt1616-bitowa liczba całkowita bez znaku
[[C_sharp/int]]4Int3232-bitowa liczba całkowita ze znakiem
[[C_sharp/uint]]4UInt3232-bitowa liczba całkowita bez znaku
[[C_sharp/long]]8Int6464-bitowa liczba całkowita ze znakiem
[[C_sharp/ulong]]8UInt6464-bitowa liczba całkowita bez znaku
[[C_sharp/float]]4SingleLiczba zmiennoprzecinkowa
[[C_sharp/double]]8DoubleLiczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji
[[C_sharp/decimal]]8DecimalLiczba zmiennoprzecinkowa stałej precyzji
[[C_sharp/string]]-StringCiąg znaków [[Unicode]]
[[C_sharp/char]]2CharZnak [[Unicode]]
[[C_sharp/bool]]-BooleanWartość logiczna
[[C_sharp/IntPtr]]-IntPtrliczba całkowita ze znakiem, o rozmiarze zależnym od platformy, na której działa aplikacja (32 bity na platformie 32-bitowej, 64 bity na platformie 64-bitowej)
[[C_sharp/UIntPtr]]-IntPtrliczba całkowita bez znaku, o rozmiarze zależnym od platformy, na której działa aplikacja (32 bity na platformie 32-bitowej, 64 bity na platformie 64-bitowej)
[[C_sharp/enum]]-?Typ wyliczeniowy
[[C_sharp/object]]-?Objekt z którego wywodzą się wszystkie typy danych
[[C_sharp/struct]]-?typ wartości
[[C_sharp/class]]-?klasa
[[C_sharp/interface]]-?interfejs
[[C_sharp/delegate]]-?delegaty
[[C_sharp/event]]-?zdarzenia

Uint

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 5755 odsłon

Ulong

 • 2010-10-31 18:27
 • 4 komentarzy
 • 5556 odsłon

Object

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 6819 odsłon

Object

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 6819 odsłon

String

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 10301 odsłon

Long

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3955 odsłon

Byte

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 11225 odsłon

Bool

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 7586 odsłon

Bool

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 7586 odsłon

Char

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 8715 odsłon

Int

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 6363 odsłony

Enum

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 5559 odsłon

0 komentarzy