Podstawowe typy danych

C# współpracuje ze standardowym zestawem typów danych ze środowiska uruchomieniowego .NET CLR. Wszystkie typy danych dzielimy typy skalarne (wartości) i typy referencyjne. Każdy typ danych dziedziczy pośrednio lub bezpośrednio po typie Object ? typy referencyjne dziedziczą bezpośrednio, natomiast typy skalarne dziedziczą po klasie ValueType, która z kolei dziedziczy po Object.

Typy skalarne to inaczej typy proste, które przechowują wartości, na stosie.
Typy referencyjne natomiast przechowują na stosie adres (wskaźnik) do wartości na stercie, kiedy na jedną wartość wskazuje kilka zmiennych typu referencyjnego to zmiana wartości wpływa na każdą zmienną.

Podstawowe typy danych są zdefiniowane w przestrzeni nazw System.
Przykładowo typ int odpowiada typowi System.Int32 ze środowiska wykonawczego.

TypBajtyTyp uruchomieniowyOpis
[[C_sharp/byte]]1Byte8-bitowa liczba całkowita bez znaku
[[C_sharp/sbyte]]1SByte8-bitowa liczba całkowita ze znakiem
[[C_sharp/short]]2Int1616-bitowa liczba całkowita ze znakiem
[[C_sharp/ushort]]2UInt1616-bitowa liczba całkowita bez znaku
[[C_sharp/int]]4Int3232-bitowa liczba całkowita ze znakiem
[[C_sharp/uint]]4UInt3232-bitowa liczba całkowita bez znaku
[[C_sharp/long]]8Int6464-bitowa liczba całkowita ze znakiem
[[C_sharp/ulong]]8UInt6464-bitowa liczba całkowita bez znaku
[[C_sharp/float]]4SingleLiczba zmiennoprzecinkowa
[[C_sharp/double]]8DoubleLiczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji
[[C_sharp/decimal]]8DecimalLiczba zmiennoprzecinkowa stałej precyzji
[[C_sharp/string]]-StringCiąg znaków [[Unicode]]
[[C_sharp/char]]2CharZnak [[Unicode]]
[[C_sharp/bool]]-BooleanWartość logiczna
[[C_sharp/IntPtr]]-IntPtrliczba całkowita ze znakiem, o rozmiarze zależnym od platformy, na której działa aplikacja (32 bity na platformie 32-bitowej, 64 bity na platformie 64-bitowej)
[[C_sharp/UIntPtr]]-IntPtrliczba całkowita bez znaku, o rozmiarze zależnym od platformy, na której działa aplikacja (32 bity na platformie 32-bitowej, 64 bity na platformie 64-bitowej)
[[C_sharp/enum]]-?Typ wyliczeniowy
[[C_sharp/object]]-?Objekt z którego wywodzą się wszystkie typy danych
[[C_sharp/struct]]-?typ wartości
[[C_sharp/class]]-?klasa
[[C_sharp/interface]]-?interfejs
[[C_sharp/delegate]]-?delegaty
[[C_sharp/event]]-?zdarzenia

Uint

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarzy
 • 5837 odsłon

Ulong

 • 2010-10-31 18:27
 • 4 komentarzy
 • 5637 odsłon

Object

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 6887 odsłon

Object

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 6887 odsłon

String

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 10380 odsłon

Long

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4035 odsłon

Byte

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 11343 odsłony

Bool

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 7656 odsłon

Bool

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 7656 odsłon

Char

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 8783 odsłony

Int

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 6438 odsłon

Enum

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 5636 odsłon

0 komentarzy