Bool

Adam Boduch

bool - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe bool oznacza typ zmiennej służący do przechowywania wartości logicznej: True lub False. W środowisku .NET Framework, odpowiednikiem tego typu jest System.Boolean.

Przykład użycia:

bool B = true;
Console.WriteLine(B);

B = false;
Console.WriteLine(B);

W języku C# każda instrukcja warunkowa If dokonuje sprawdzenia warunku, który może okazać się prawdziwy lub fałszywy. Od tego zależy wykonanie kodu tej instrukcji.

W przeciwieństwie do C++, w języku C# nie można dokonywać konwersji wartości bool na inne typy i odwrotnie. Stąd poniższy kod nie zostanie wykonany prawidłowo:

int I = 10;

if (I)
{
}

Jest on natomiast poprawny w języku C++.

Zobacz też:

0 komentarzy