Object

Adam Boduch

object - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe object oznacza typ danych, bazowy dla wszystkich typów języka C#. W środowisku .NET Framework odpowiednikiem tego typu jest System.Object. Do zmiennej typu object można przypisać dowolne dane. Mówimy wówczas o opakowywaniu. Przykład:

object Foo;
System.Object Bar;

Foo = "Foo";
Bar = Foo;            

Console.WriteLine(Bar);
Console.WriteLine(Bar.GetType());
Console.Read();

W wyniku działania takiego kodu, na ekranie konsoli wyświetlony zostanie następujący rezultat:

Foo
System.String

Zobacz też:

0 komentarzy