Long

Adam Boduch

long - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe long służy do deklarowania zmiennych o wartości całkowitej, 64 bitowej. Typ long nadaje się do przechowywania dużych liczb, z zakresu -9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807.

Odpowiednikiem typu long w środowisku .NET Framework jest System.Int64.

Zobacz też:

0 komentarzy