Enterprise JavaBeans

Koziołek

EJB to technologia działająca po stronie serwera oraz potoczna nazwa zbioru specyfikacji Java EE, której jest częścią

***

Enterprise JavaBeans jest jednym z API platformy Java EE. Służy ono do tworzenia komponentów biznesowych. Komponenty te, potocznie nazywane ziarnami (ang. beans), enkapsulują poszczególne elementy logiki biznesowej. Specyfikacja opisuje też zasady działania kontenera EJB.

Pierwotnie EJB było rozwijane przez firmę IBM, a w roku 1997 firma Sun Microsystem zaadaptowała ją na swoje potrzeby tworząc EJB 1.0 i EJB 1.1. Następnie w roku 2001 ukazała się specyfikacja JSR-19, która specyfikowała EJB 2.0. Została ona zaktualizowana w 2003 roku i jako JSR-153 opisywała EJB 2.1. Następne specyfikacje to JSR-220 z 2006 opisujący EJB 3.0, JSR-318 z 2009 opisujący EJB 3.1 oraz JSR-345 z 2013 opisujący EJB 3.2.

Elementy specyfikacji EJB.

Specyfikacja EJB opisuje zasady tworzenia komponentów biznesowych. Komponenty te są niezależne i mogą być wdrażane osobno w ramach kontenera komponentów. Rezultat, w postaci aplikacji Java EE, można porównać do domku z klocków. Rolą programistów jest odpowiednie złożenie komponentów. Ponadto specyfikacja opisuje zasady działania kontenera aplikacji w zakresie:

 • Zarządzania transakcjami, w tym transakcjami rozproszonymi.
 • Utrwalanie danych oraz integracją z Java Persistence API (JPA).
 • Kontroli wątków, synchronizacji i dostępu do zasobów.
 • Obsługi zdarzeń wywoływanych obsługiwanych przez Java Message Service (JMS).
 • Obsługi Java Naming and Directory Interface (JNDI).
 • Obsługi Java Cryptography Extension(JCE) i Java Authentication and Authorization Service (JAAS).
 • Obsługi zdalnego wywołania metod RMI-IIOP oraz web services.
 • Asynchronicznego wywołania metod.
 • Wsparcia dla mechanizmu planowania zadań (ang. job scheduling)
 • Wdrażania, uruchamiania i zarządzania cyklem życia komponentów.

Glassfish

 • 2007-11-09 00:21
 • 3 komentarzy
 • 8645 odsłon

0 komentarzy