MatchStr

woolfik
MatchStr
Moduł: StrUtils
function MatchStr(const AText: string; const AValues: array of string): Boolean;

Funkcja sprawdza, czy podany ciąg znaków przekazany w parametrze AText znajduje się w tablicy łańcuchów, przekazanej w parametrze AValues.

Przykład:

procedure Foo();
var
  vStr : String;
begin
  vStr := 'Kota';   // string do sprawdzenia

  if MatchText(vStr , ['Ala', 'ma', 'kota']) then 
    ShowMessage('Znaleziono')
  else 
    ShowMessage('Nieznaleziono');
end;

Wynikiem powyższego kodu będzie pojawienie się komunikatu "Nieznaleziono" gdyż funkcja rozróżnia wielkość liter. Aby sprawdzić łańcuch znaków bez względu na wielkości liter, należy skorzystać z funkcji MatchText.

0 komentarzy