Ostatnie zmiany w tekstach

Użytkownik Komentarz Rozmiar Różnica Created At
SilvSQL

Zamiana formatowania HTML na Markdown, uspójnienie stylu z innymi stronami Kompendium, dodanie linków, aktualizacja nazw silników baz danych

2,56 KB1,64 KB2019-03-24 15:14
SilvCoyote

Poprawa formatowania, uspójnienie ortografii oraz zapisu, zmiana formatowania HTML na Markdown, poprawa nieścisłości zwrotów, usunięcie niejasnego tekstu "<!--HIDE menu_right-->"

1,62 KB1,62 KB2019-03-24 14:39
SilvFlowLayout

Przeniesienie odniesienia do Layout Managera

8,03 KB-28 b2019-03-24 14:24
SilvFlowLayout

Przeniesienie odniesienia do Layout Managera

8,03 KB-28 b2019-03-24 14:24
SilvFlowLayout

Poprawa formatowania nagłówka "Wstęp"

8,06 KB23 b2019-03-24 14:20
SilvFlowLayout

Poprawa formatowania nagłówka "Wstęp"

8,06 KB23 b2019-03-24 14:20
SilvFlowLayout

Dodanie nagłówka "Wstęp"

8,04 KB12 b2019-03-24 14:19
SilvFlowLayout

Dodanie nagłówka "Wstęp"

8,04 KB12 b2019-03-24 14:19
SilvFlowLayout

Poprawa stylu oraz interpunkcji, poprawa literówki, usunięcie nieinterpretowanego przez Coyote znacznika <bdo>

8,03 KB-5 b2019-03-24 14:19
SilvFlowLayout

Poprawa stylu oraz interpunkcji, poprawa literówki, usunięcie nieinterpretowanego przez Coyote znacznika <bdo>

8,03 KB-5 b2019-03-24 14:19
SilvFlowLayout

Poprawa literówki

8,03 KB--2019-03-24 14:11
SilvFlowLayout

Poprawa literówki

8,03 KB--2019-03-24 14:11
SilvFlowLayout

Poprawa formatowania, interpunkcji oraz stylu, zmiana formatowania z HTML na Markdown, poprawa literówek, zmiana FL na FlowLayout, aktualizacja linku

8,03 KB90 b2019-03-24 14:11
SilvFlowLayout

Poprawa formatowania, interpunkcji oraz stylu, zmiana formatowania z HTML na Markdown, poprawa literówek, zmiana FL na FlowLayout, aktualizacja linku

8,03 KB90 b2019-03-24 14:11
SilvScala

Poprawa ortografii, poprawa literówki, aktualizacja wersji Scali

4,96 KB-2 b2019-03-24 13:57