Ruby

hauleth

Ruby to interpretowany, w pełni obiektowy i dynamicznie typowany język programowania stworzony w 1995 roku przez Yukihiro "Matza" Matsumoto. Jest inspirowany takimi językami jak Python, Smalltalk i Perl. Główną ideą Ruby'ego jest Convention Over Configuration (ang. "konwencje nad konfiguracją") oraz DRY (Don't Repeat Yourself, ang. "nie powtarzaj samego siebie") dzięki czemu programy mogą powstawać bardzo szybko bez dużego nakładu pracy na konfigurowanie środowiska do własnych potrzeb.

Interpretery

Ruby MRI - Rubinius - JRuby - Cardinal

Podstawy

Interpreter - Wejście i wyjście - Zmienne, pseudozmienne i stałe - Instrukcje warunkowe - Pętle - Funkcje - Symbole - Klasy - Typy danych - Wyrażenia regularne - Domknięcia - Wyjątki - Wątki

Biblioteka standardowa

Object - Array - Hash - Fixnum - Kernel - Regexp - String - Enumerable - IO - Symbol - Range - Math - Float - File - Proc - MatchData

Biblioteki zewnętrzne

Biblioteki zewnętrzne w Ruby są zarządzane przez manager pakietów Ruby Gems, który w prosty sposób pozwala instalować i zarządzać dodatkowymi bibliotekami.

Parsowanie tekstu
Maruku - RedCloth - Kramdown - Liquid - BlueCloth - RDoc - RedCarpet - Creole - Haml - Sass

Aplikacje webowe
Ruby on Rails - Jekyll - Sinatra - Ramaze

Zarządzanie projektem
Rake - Cucumber - Capistrano - RSpec - RCov - Thor - Bundler

Interface graficzny
RubyTk - RubyGTK

Obliczenia naukowe
ruby-fann

Przetwarzanie obrazów
RMagic

Symbole

  • 2012-01-15 13:53
  • 0 komentarzy
  • 1777 odsłon

Ruby MRI

  • 2012-01-15 13:40
  • 0 komentarzy
  • 960 odsłon

4 komentarzy

"print $.rstrip + " // #{fortune fortunes -n 50}" if !$.strip.empty? while gets"
To jest przejrzysty kod?
Seriously?

Tiaa, faktycznie, zachęca do nauki...

Ten artykuł to jest jakaś kpina.

Hmm, ten artykul to nawet nie zalazek ;) Jezeli nie zostanie rozbudowany, to usuniemy go w najblizszym czasie...