Lua

WunM

Lua to język programowania pozwalający rozszerzyć funkcjonalność aplikacji lub stworzyć własny program. Został zaimplementowany jako mała biblioteka w C (w wersji binarnej waży niewiele ponad 260kb). Często jest wykorzystywany w grach takich jak np. World of Warcraft, Runes of Magic czy Metin2.

Lua nie określa koncepcji klas, ale pozwala na programowanie obiektowe. Programista musi sam zaprojektować i napisać kod za to odpowiedzialny lub skorzystać z gotowych bibliotek. Z jednej strony powoduje to że język ten jest trudny w nauce z drugiej natomiast jest elastyczny i ciekawy. Możliwe jest nawet zaimplementowanie np. preprocesora bez ingerencji w źródło interpretera. Kolejnym przykładem jest np. instrukcja wyboru: switch. Jej również lua nie dostarcza jako gotowej, ale można ją samemu zaimplementować.

Podstawy

Składnia - Zmienne - Operatory - Tablice - Instrukcje warunkowe - Pętle - Funkcje

Meta-tablice i meta-metody

Meta tablice - Meta metody - MetaKlasy

Biblioteka standardowa

math - table - string - io - os

0 komentarzy