Table

Tag ten tworzy tabelę, która służy do przedstawiania danych tabelarycznych. Wewnątrz tabeli można umieścić wiersze, komórki, nagłówki oraz inne tabelki.

Przykład użycia

aa</td>ab</td>ac</td> </tr> ba</td>bb</td>bc</td> </tr> ca</td>cb</td>cc</td> </tr> </table>


<table border="1" rules="all">
<tr><td>aa</td><td>ab</td><td>ac</td></tr>
<tr><td>ba</td><td>bb</td><td>bc</td></tr>
<tr><td>ca</td><td>cb</td><td>cc</td></tr>
</table>

<h2>Atrybuty opcjonalne </h2>

Atrybuty <b>align</b> i <b>bgcolor</b> mają status [[(X)HTML/Deprecated]] w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 Strict są zabronione! W zamian należy używać styli [[CSS]].

* [[(X)HTML/Atrybuty/align]] - wyrównanie w poziomie ([[(X)HTML/Deprecated|Przestarzały]], użyj styli [[CSS]]) 
* [[(X)HTML/Atrybuty/bgcolor]] - kolor tła ([[(X)HTML/Deprecated|Przestarzały]], użyj styli [[CSS]])
* [[(X)HTML/Atrybuty/border]] - obramowanie tabeli (wartość 0 oznacza brak obramowania)
* [[(X)HTML/Atrybuty/cellpadding]] - odległość miedzy zawartością i obramowaniem komórki
* [[(X)HTML/Atrybuty/cellspacing]] - odległość między komórkami
* [[(X)HTML/Atrybuty/frame]] - sposób wyświetlenia zewnętrznego obramowania
* [[(X)HTML/Atrybuty/rules]] - sposób rozdzielenia komórek
* [[(X)HTML/Atrybuty/summary]] - opis tabel, dla czytników itp.
* [[(X)HTML/Atrybuty/width]] - szerokość tabeli

<h2>Główne atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:lang
<h2>Dostępne zdarzenia</h2>

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy