<kbd> - dane wprowadzone z klawiatury (keyboard)

Coldpeer

<kbd>

Znacznik <kbd> jest semantycznym znacznikiem określającym treść, jaka ma zostać wprowadzona za pomocą klawiatury - stosowany powinien być w przykładach posługiwania się programami czy skryptami.

Zobacz też:

Przykład

Wpisz

Po wybraniu pliku naciśnij klawisz <kbd>Enter</kbd>

Wynik

Po wybraniu pliku naciśnij klawisz Enter

Główne atrybuty

Dostępne zdarzenia

0 komentarzy