Code

Coldpeer

Znacznik <code> służy do prezentacji kodu programu. Tekst będzie wyświetlany czcionką o stałej szerokości.

Zobacz też:

Wpisz

Jakiś kod... Jakiś kod... Jakiś kod... </code >
Uwaga! Ograniczenie techniczne, wyżej w zamykającym znaczniku <code> nie ma spacji.

Wynik

Jakiś kod... Jakiś kod... Jakiś kod...<h2>Główne atrybuty</h2>

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]
<h2>Dostępne zdarzenia</h2>

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

2 komentarzy

Nie wiem czy słusznie usunięty z kategorii, wydaje mi się, że Code jest znacznikiem semantycznym, opisuje przecież, że treść w nim zawarta to kod programu.

Hmm w takim razie przywróce...