Sup

Coldpeer

``

Znacznik <sup> służy do tworzenia indeksów górnych.

Zobacz też:

 • Sub

  Przykład

  Wpisz

  E = mc2

  
  <h4>Wynik</h4>
  E = mc<sup>2</sup>
</ul>

Główne atrybuty

[[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Lang]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Dir]]</li> [[(X)HTML/Atrybuty/Title]]

Dostępne zdarzenia

</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]</li> [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]</li> </ul>

0 komentarzy