C#

Witamy w dziale poświęconym językowi C# oraz platformie .NET. Mamy nadzieję, że pomożesz nam go rozwijać poprzez dodawanie nowych artykułów, informacji o elementach języka. Nie bój się modyfikować, dodawać artykułów - zmiany zawsze można cofnąć. Przed utworzeniem strony prosimy zapoznać się z tekstem Zasady pracy. C# (czyt. "si szarp") to obiektowy język programowania stworzony 15 lipca 2000 roku przez zespół kierowany przez Andersa Hejlsberga pracującego w firmie Microsoft. Jest on bardzo podobny do języka Java pod względem zasady kompilacji jak i ogólnego zarysu programowania, a składnia jest wzorowana na składni języka C czy C++. C# jest głównym językiem platformy .NET.
Język C#
Wprowadzenie

Podstawy języka - Cechy języka - Środowisko uruchomieniowe .NET - Wspólne środowisko uruchomieniowe - Kompilator - Funkcja Main

Programowanie obiektowe

Definicja klasy i obiektu - Dziedziczenie - Zawieranie - Hermetyzacja - Polimorfizm - Konstruktory i Destruktory - Interfejsy - Modyfikatory dostępu - Statyczna składowa klasy - Słowa kluczowe this i base - Garbage Collector

Składnia i elementy języka

Przestrzenie nazw - Typy wartości - Opakowywanie - Komentarze - Instrukcje sterujące - Operatory - Operator Konwersji - Stałe - Zmienne - Pola - Tablice - Wyliczenia - Struktury - Krotki - Obsługa wyjątków - Ciągi znaków - Metody - Właściwości - Indeksatory - Atrybuty - Delegacje - Zdarzenia - Kolekcje - Typy generyczne - Kowariancja i kontrawariancja - LINQ - Metody rozszerzające - Wyrażenie Lambda

Kurs C# - Wstęp do programowania w języku C#

Wprowadzenie - Podstawy platformy .NET - Podstawy języka C# - Przegląd .NET Framework - Programowanie obiektowe - Delegaty i zdarzenia - Tablice i kolekcje - Obsługa wyjątków - Łańcuchy w C# - Biblioteka Windows Forms - Podzespoły .NET - Pliki i obsługa strumieni - Obsługa formatu XML
Programowanie w języku C#
Aplikacje Windows.Forms

Tworzenie okien - Okna dialogowe - Tworzenie własnych komponentów wizualnych - Rysowanie po Windows Forms - Wzorzec MVP (ModelViewPresenter)

DirectX .NET

Kurs DirectX Managed

Aplikacje bazodanowe ADO.NET

c# - Klasy specjalizowane - Połączenie z różnymi bazami danych - Transakcje - Tryb połączony - Tryb odłączony - Klasa DataSet - Wiązanie danych

Aplikacje ASP.NET i Web Services

jm - Bloki kodu i pliki ASP.NET - Formularze - 2wewe - Web Service i SOAP - Aplikacje i sesje

Windows Presentation Foundation

Wstęp do WPF - Znaczniki XAML - Zasoby aplikacji - Style - Szablony - Wiązanie danych (Binding) - Konwertery danych - Panele - Kontrolki - Polecenia (interfejs ICommand) - Wzorzec MVVM - Silverlight

Windows Mobile

Wstep do Windows Mobile - Połączenie z bazą danych
CLR i platforma .NET
Wątki i procesy

Wprowadzenie do wątków - Klasa Thread - Sterowanie wątkami - Bezpieczny dostęp do danych - Synchronizacja - Klasa Mutex - Klasa Monitor

Programowanie sieciowe

http - gniazda

Operacje Wejścia-Wyjścia

Format Tekstowy - Format Binarny - Format XML - Kompresja strumieni - Poruszanie się po katalogach

Inne zagadnienia
Wskaźniki i unsafe mode - Formatowanie liczb, dat i godzin - Wyrażenia regularne - Przeciążanie - Podstawowe typy danych - Preprocesor - Słowa kluczowe - Dokumentowanie kodu - Dekompilacja kodu - Manifest - Metadane - MSIL - Serializacja - DirectX.NET

Literatura

* Programowanie w języku C# PWN * Encyklopedia: Microsoft Visual C#.NET Helion * C#. Programowanie Helion * C# Ćwiczenia Helion * C# 3.0 dla .NET 3.5. Księga eksperta Helion

Linki zewnętrzne

Materialy: * Kurs C# dla początkujących - Kurs C# * PolishWords - FAQ Win Forms PL i video tutoriale * CentrumXP - kursy C#, SQL Server 2005, ASP.NET 2.0 * T.I.B.I.K - kurs C# * C# Essentials: Examples - ekspresowy kurs C# * C# tutorial * programowanie pod DirectX.NET * WindowsClient.NET - video tutoriale * Zine.net blogi na temat .NET * Designer WPF swietny blog na temat WPF Portale: * CodeGuru [pl] - portal dla programistów .NET * CodeGuru [ang] - portal dla programistów * CodeProject - artykuly * Windows Forms FAQ - FAQ Win Forms * C# Online.net - C# Wiki Darmowe środowiska programistyczne: * Visual C# Studio 2008 Express Edition * Visual C# Studio 2010 Express Edition * SharpDevelop - otwarte środowisko programistyczne Microsoft: * MSDN - podstawowe źródło wiedzy dla programistów .NET * MSDN “How Do I” Videos - video tutoriale na MSDN * MSDN Code Gallery - zbiór przykładowych kodów źródłowych * CodePlex - hosting projektow Open Source * MSDN Magazine - magazyn MSDN * Registration Benefits - korzyści z rejestracji Visual Studio * Witryna dla programistów * Sara Fords's blog: Did you know? - blog Sary Ford z poradami


Statyczna składowa klasy

 • 2010-11-18 05:12
 • 2 komentarzy
 • 13721 odsłon

Typy wartości

 • 2010-10-22 22:54
 • 0 komentarzy
 • 12404 odsłony

Kowariancja i kontrawariancja

 • 2010-08-12 11:25
 • 2 komentarzy
 • 22853 odsłony

SQLite w .NET - C CLI

 • 2010-07-09 20:03
 • 4 komentarzy
 • 3899 odsłon

Interfejsy

 • 2010-05-01 19:20
 • 7 komentarzy
 • 53492 odsłony

Tworzenie własnych komponentów wizualnych

 • 2010-03-13 12:24
 • 0 komentarzy
 • 10883 odsłony

Dziedziczenie a Interfejsy

 • 2010-03-08 17:17
 • 0 komentarzy
 • 4475 odsłon

Delegacje

 • 2010-02-15 22:26
 • 2 komentarzy
 • 22577 odsłon

Konstruktory i Destruktory

 • 2010-01-03 18:35
 • 6 komentarzy
 • 81555 odsłon

XML i serializacja

 • 2009-08-16 14:07
 • 0 komentarzy
 • 4093 odsłony

Bezpieczny dostęp do danych

 • 2009-06-22 20:17
 • 4 komentarzy
 • 9584 odsłony

Jak pisać dobre programy

 • 2009-06-16 22:29
 • 3 komentarzy
 • 3498 odsłon

Tworzenie okien

 • 2009-06-16 08:16
 • 1 komentarz
 • 31139 odsłon

Stałe

 • 2009-06-07 14:37
 • 0 komentarzy
 • 9745 odsłon

Okna dialogowe

 • 2009-06-06 12:24
 • 0 komentarzy
 • 18579 odsłon