Modyfikatory dostępu

Adam Boduch

W języku C# możemy wyróżnić cztery słowa kluczowe określane mianem modyfikatorów dostępu:

Dany element nie może być opatrzony więcej niż jednym modyfikatorem. Wyjątkiem jest tutaj połączenie modyfikatorów Protected oraz Internal.

Modyfikatory dostępu mają ścisły związek z hermatyzacją, czyli ukrywaniem elementów składowych klas. Umożliwiają określenie dostępu do danego elementu z zewnątrz klasy. Dzięki modyfikatorom jesteśmy w stanie ukryć niektóre pola, właściwości czy metody przed użytkownikiem klas. Ten nie ma wówczas dostępu do tych składowych.

Klasy, interfejsy czy struktury również mogą być deklarowane z użyciem modyfikatorów dostępu pod warunkiem, że są one deklarowane jako części składowe jakiejś klasy:

class Foo
{
    private struct Bar
    {
    }
}

Domyślnie wszystkie elementy danej klasy czy struktury są traktowane jako elementy prywatne, jeśli nie określimy modyfikatora dostępu. Elementy interfejsu czy typów wyliczeniowych są domyślnie traktowane jako publiczne, nie ma możliwości nadania modyfikatorów dla elementów tych typów.

Zobacz też:

0 komentarzy