C#

Public

Adam Boduch

public - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe publicto tzw. modyfikator dostępu. Związany jest ściśle z tematyką programowania obiektowego, a konkretnie z hermetyzacją. Elementy klasy opatrzone modyfikatorem publicstają się elementami publicznymi, dostępnymi na zewnętrz klasy. Oznacza to, że inne klasy będą mogły odwoływać się do owych elementów:

class Foo
{
  public static string FooBar;

  static public void Bar()
  {
    FooBar = "Hello World";
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Foo.Bar();    
  }
}

Konstruktory klasy muszą być elementami publicznymi, aczkolwiek nie jest wymagane użycie modyfikatora public (kompilator automatycznie przyjmuje, że konstruktor jest elementem publicznym).

Zobacz też:

C#

0 komentarzy