C#

Public

Adam Boduch

public - słowo kluczowe języka C#

Słowo kluczowe publicto tzw. modyfikator dostępu. Związany jest ściśle z tematyką programowania obiektowego, a konkretnie z hermetyzacją. Elementy klasy opatrzone modyfikatorem publicstają się elementami publicznymi, dostępnymi na zewnętrz klasy. Oznacza to, że inne klasy będą mogły odwoływać się do owych elementów:

class Foo
{
    public static string FooBar;
 
    static public void Bar()
    {
        FooBar = "Hello World";
    }
}
 
class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        Foo.Bar();       
    }
}

Konstruktory klasy muszą być elementami publicznymi, aczkolwiek nie jest wymagane użycie modyfikatora public (kompilator automatycznie przyjmuje, że konstruktor jest elementem publicznym).

Zobacz też:

C#

0 komentarzy