C#

Format Tekstowy

Kooba

Aby obsługiwac pliki w C# należy dołączyć przestrzeń nazw System.IO.

Następnie trzeba stworzyć strumień za pomocą klasy FileStream

FileStream fsInput = new FileStream("nazwapliku", FileMode.Create);

FileMode zawiera następujące wartości:

Create
Append
CreateNew
Open
OpenOrCreate
Truncate

Przykład odczytu pliku w trybie tekstowym:

string Line;
FileStream fsInput = new FileStream("nazwapliku", FileMode.Open);
 
try
{
     StreamReader fsRead = new StreamReader(fsInput);
 
     while ((Line = fsRead.ReadLine()) != null)
     {
          System.Console.WriteLine("{0}",Line);
     }
}
finally
{
    fsInput.Close();
}

Przykład zapisu do pliku

FileStream fsOutput = new FileStream("nazwapliku", FileMode.OpenOrCreate);
 
try
{
    StreamWriter fsWrite = new StreamWriter(fsOutput);
    fsWrite.WriteLine("oko");
    fsWrite.Flush();
}
finally
{
    fsOutput.Close();
}

Alternatywny sposób zapisu, posługując się tylko jednym strumieniem

try
{
    StreamWriter fsOutput = new StreamWriter("nazwapliku");
    fsOutput.WriteLine("oko");
    fsOutput.Flush();
}
finally
{
    fsOutput.Close();
}
C#

0 komentarzy