Format Tekstowy

Aby obsługiwac pliki w C# należy dołączyć przestrzeń nazw System.IO.

Następnie trzeba stworzyć strumień za pomocą klasy FileStream

FileStream fsInput = new FileStream("nazwapliku", FileMode.Create);

FileMode zawiera następujące wartości:

*Create
*Append
*CreateNew
*Open
*OpenOrCreate
*Truncate

Przykład odczytu pliku w trybie tekstowym:

string Line;
FileStream fsInput = new FileStream("nazwapliku", FileMode.Open);

try
{
   StreamReader fsRead = new StreamReader(fsInput);

   while ((Line = fsRead.ReadLine()) != null)
   {
     System.Console.WriteLine("{0}",Line);
   }
}
finally
{
  fsInput.Close();
}

Przykład zapisu do pliku

FileStream fsOutput = new FileStream("nazwapliku", FileMode.OpenOrCreate);

try
{
  StreamWriter fsWrite = new StreamWriter(fsOutput);
  fsWrite.WriteLine("oko");
  fsWrite.Flush();
}
finally
{
  fsOutput.Close();
}

Alternatywny sposób zapisu, posługując się tylko jednym strumieniem

try
{
  StreamWriter fsOutput = new StreamWriter("nazwapliku");
  fsOutput.WriteLine("oko");
  fsOutput.Flush();
}
finally
{
  fsOutput.Close();
}

0 komentarzy