C#

Zdarzenia

Degusto

Do czego służą zdarzenia?

Zdarzenia służą do powiadomienia użytkownika, gdy w używanej klasie dojdzie do pewnych wydarzeń zdefiniowanych przez twórcę klasy.
Możemy dzięki temu w odpowiedni sposób reagować np. jeśli wartość zmiennej została zmieniona lub jeśli użytkownik kliknął w przycisk.

Jak stworzyć zdarzenie?

Zdarzenia tworzymy używając delegatów. Więcej informacji tutaj: http://4programmers.net/C_sharp/Delegacje. Definicja zdarzenia wygląda tak:

public event TypDelegata NazwaZdarzenia;

public delegate void WartoscZmienionaEventHandler(int obecnaWartosc);
public event WartoscZmienionaEventHandler WartoscZmieniona;

Rejestrowanie własnych metod dla zdarzenia

Własne metody rejestrujemy identycznie jak w przypadku delegatów(możemy je też wyrejestrować).

var foo = new Foo();

foo.WartoscZmieniona += foo_WartoscZmieniona;

Możemy też zamiast metody zarejestrować po prostu delegata:

var foo = new Foo();

var delegat = new WartoscZmienionaEventHandler(foo_WartoscZmieniona);

foo.WartoscZmieniona += delegat;

Przykład

using System;

namespace Zdarzenia
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var test = new TestFoo();

      test.Testuj();

      Console.ReadKey();
    }
  }

  class TestFoo
  {
    public void Testuj()
    {
      var foo = new Foo();

      foo.WartoscZmieniona += foo_WartoscZmieniona;

      foo.Wartosc = 5;

      foo.Wartosc = 6;
    }

    private void foo_WartoscZmieniona(int obecnaWartosc)
    {
      Console.WriteLine("Nowa wartość to: {0}", obecnaWartosc);
    }
  }

  delegate void WartoscZmienionaEventHandler(int obecnaWartosc);

  class Foo
  {
    public event WartoscZmienionaEventHandler WartoscZmieniona;

    private int _wartosc;
    public int Wartosc
    {
      get
      {
        return _wartosc;
      }
      set
      {
        _wartosc = value;

        if (WartoscZmieniona != null)
        {
          WartoscZmieniona(_wartosc);
        }
      }
    }
  }
}

Delegaty vs Zdarzenia

Niektórym mogłoby się wydawać, że poza słówkiem event nie ma żadnej różnicy żadnej różnicy między delegatem, a zdarzeniem.
Jednak zdarzenia są pewnego rodzaju opakowaniem dla delegatów, tak jak właściwości dla pól. Dzięki temu zdarzenia mogą być częścią interfejsu.

Akcesory Add i Remove

Tak samo jak właściwości mają akcesory Get i Set tak samo zdarzenia mają Add i Remove. Powyższy przykład lekko zmodyfikowany:

using System;

namespace Zdarzenia
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var test = new TestFoo();

      test.Testuj();

      Console.ReadKey();
    }
  }

  class TestFoo
  {
    public void Testuj()
    {
      var foo = new Foo();

      foo.WartoscZmieniona += foo_WartoscZmieniona;

      foo.Wartosc = 5;

      foo.Wartosc = 6;
    }

    private void foo_WartoscZmieniona(int obecnaWartosc)
    {
      Console.WriteLine("Nowa wartość to: {0}", obecnaWartosc);
    }
  }

  delegate void WartoscZmienionaEventHandler(int obecnaWartosc);

  class Foo
  {
    private event WartoscZmienionaEventHandler _wartoscZmieniona;
    public event WartoscZmienionaEventHandler WartoscZmieniona
    {
      add
      {
        if (value != null)
        {
          _wartoscZmieniona += value;
        }
      }
      remove
      {
        if (value != null)
        {
          _wartoscZmieniona -= value;
        }
      }
    }

    private int _wartosc;
    public int Wartosc
    {
      get
      {
        return _wartosc;
      }
      set
      {
        _wartosc = value;

        if (_wartoscZmieniona != null)
        {
          _wartoscZmieniona(_wartosc);
        }
      }
    }
  }
}

Więcej informacji o delegatach i zdarzeniach

http://4programmers.net/C_Sharp/Wprowadzenie/Rozdzia%C5%82_6
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa645739(v=vs.71).aspx

C#

1 komentarz

Dla amatora przykłady ledwo czytelne... przydałyby się jakieś komentarze i łopatologia. Ale ogólnie może być