C#

Przestrzenie nazw

widget

Przestrzenie nazw (ang. namespace) służą do organizacji typów (klas, wyliczeń, struktur) w logiczne całości.

  • Na platformie .NET istnieje wiele wbudowanych przestrzeni nazw, które zawierają klasy i inne typy, które są niezbędne i każdy nawet najprostszy program w C# odwołuje się do typów zawartych w standardowych przestrzeniach nazw. Wszystkie klasy zawarte standardowo w .NET Framework są nieocenioną pomocą dla programistów aplikacji .NET.
  • System jest podstawową przestrzenią nazw dla .NET i zawiera setki typów, np. System.Console, System.Collections, System.Data....
  • Używanie przestrzeni nazw do grupowania różnych typów jest najprostszym sposobem do uniknięcia konfiliktów nazw między pakietami.
  • Istnieje możliwość zagnieżdżania w sobie przestrzeni nazw.

    Aby odwołać się do typu w określonej przestrzeni nazw należy wypisać przestrzenie nazw, oddzielając je od siebie kropkami.

class MojaKlasa
{
       public void Wykonaj()
       {
               System.Data.DataSet bm = new System.Data.DataSet();
       }
}
 

Słowo kluczowe using określa przestrzenie nazw, które będą automatycznie brane pod uwagę odwołując się do typów.
Istnieje możliwość tworzenia synonimów (ang. alias) przestrzni nazw.

using BazyDanych = System.Data;
 
class MojaKlasa
{
       public void Wykonaj()
       {
                BazyDanych.DataSet bm = new BazyDanych.DataSet();
       }
}

Do dodawania niestandardowych przestrzni nazw używa się słowa kluczowego namespace.

using System.Data;
 
namespace Bitmapa
{
       class MojaKlasa
       {
              public void Wykonaj()
              {
                      DataSet bm = new DataSet();
              }
       }
}
C#

0 komentarzy