Przestrzenie nazw

widget

Przestrzenie nazw (ang. namespace) służą do organizacji typów (klas, wyliczeń, struktur) w logiczne całości.

 • Na platformie .NET istnieje wiele wbudowanych przestrzeni nazw, które zawierają klasy i inne typy, które są niezbędne i każdy nawet najprostszy program w C# odwołuje się do typów zawartych w standardowych przestrzeniach nazw. Wszystkie klasy zawarte standardowo w .NET Framework są nieocenioną pomocą dla programistów aplikacji .NET.
 • System jest podstawową przestrzenią nazw dla .NET i zawiera setki typów, np. System.Console, System.Collections, System.Data....
 • Używanie przestrzeni nazw do grupowania różnych typów jest najprostszym sposobem do uniknięcia konfiliktów nazw między pakietami.
 • Istnieje możliwość zagnieżdżania w sobie przestrzeni nazw.

Aby odwołać się do typu w określonej przestrzeni nazw należy wypisać przestrzenie nazw, oddzielając je od siebie kropkami.

class MojaKlasa
{
    public void Wykonaj()
    {
        System.Data.DataSet bm = new System.Data.DataSet();
    }
}

Słowo kluczowe using określa przestrzenie nazw, które będą automatycznie brane pod uwagę odwołując się do typów.
Istnieje możliwość tworzenia synonimów (ang. alias) przestrzni nazw.

using BazyDanych = System.Data;

class MojaKlasa
{
    public void Wykonaj()
    {
        BazyDanych.DataSet bm = new BazyDanych.DataSet();
    }
}

Do dodawania niestandardowych przestrzni nazw używa się słowa kluczowego namespace.

using System.Data;

namespace Bitmapa
{
    class MojaKlasa
    {
       public void Wykonaj()
       {
           DataSet bm = new DataSet();
       }
    }
}

0 komentarzy