C#

Zmienne

SwordPL
Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie Artykuły do poprawy. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

Co to zmienna?

Na początku wyjaśnię , że zmienna to taki obszar w pamięci komputera , gdzie możemy przypisać wartość np. tekstową , logiczną itp. Każdej nowej zmiennej musimy nadać nazwę i , możemy przypisać wartość . Zmienne są różnych rodzajów dlatego zmienna liczbowa np. int nie może przechowywać łańcuchów tekstowych.

Nazwy zmiennych

Nie wolno nazywać zmiennej od nazw składników w C# np. int Private.
Nie wolno nazywać zmiennej od cyfry bądź znaku specialnego np. string @D, string 324324x.
Nie wolno stosować w nazwach żadnego składnika z klas SPACJI!

Przykład użycia

Operacje na zmiennych liczbowych wyglądają identycznie z operacjami matematycznymi, czyli za pomocą znaków np.

using System ;

class zmienne {
public static void Main() 
{
      int zmienna ; //Utworzenie zmiennej 'zmienna' typu int , bez przypisywania wartości
      int parzysta = 10 ; //Utworzenie zmiennej 'parzysta' typu short, przypisuję jej wartość 10 
      Console.WriteLine("Zmienna parzysta ma wartość :" + parzysta );
      zmienna = 454 //Przypisanie zmiennej 'zmienna' wartości 453 .
      Console.WriteLine("Zmienna o nazwie zmienna ma wartość :" + zmienna );
      parzysta = zmienna + parzysta //dodanie dwóch zmiennych tego samego typu. Aby dodać zmienne innego typu trzeba użyć rzutowania typów, a to inna bajka...
      Console.WriteLine("Zmienna parzysta ma wartość:" + parzysta);
}

Rodzaje zmiennych

int - przyjmuje liczby całkowite z zakresu [-2.147.483.648 - 2.147.483.647]
long - przyjmuje liczby całkowite z zakresu [–9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807]
ulong - przyjmuje liczby całkowite z zakrsu [0 - 18,446,744,073,709,551,615]
short - liczby całkowite [-32,768 to 32,767]
ushort - liczby całkowite [0 to 65,535]
double - przyjmuje liczby zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji, przyjmuje [±1,5 10(-324) - ±3,4 10</sup>(308)]
float- przyjmuje liczb zmiennoprzecinkowe, jest pojedyczej precyzji, przyjmuje w zakresie : [+-1,5 10(-45) - +-3,4 10</sup>(38)
string - przyjmuje ciągi znaków Unicode.
char - przyjmuje pojedyńczy znak Unicode
byte - wartości od 0 do 255
sbyte - wartości od -128 do 127

C#

2 komentarzy

jakiej zmiennej użyć, żeby zapamiętywała wynik w kalkulatorze?

Nie wolno nazywać zmiennej od nazw składników w C# np. int Private.
Nie wolno nazywać zmiennej od cyfry bądź znaku specialnego np. string @D, string 324324x.

 • 0_o? przecież to nieprawda...
  w net wersja którać dodano możliwość nazywania zmiennych od słów kluczowych, tylko trzeba dać znak @ przed nazwą, np. int @string. (swoją drogą "Private" skompiluje się zawsze :] case-senstive...)
  -Co do cyfry się zgodzę, ale małpa właśnie może wyć (inne nie, racja)