C#

Krotki

Varran

Zastosowanie

Czasami w kodzie występuje parę zmiennych ściśle ze sobą powiązanych, nad którymi potrzebujemy pracować jednocześnie (traktować je jako grupę). Przykład:

enum Plec
    {
      Kobieta,
      Mezczyzna
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      string Imie = "Jan";
      string Nazwisko = "Kowalski";
      int RokUrodzenia = 1939;
      Plec plec = Plec.Mezczyzna;

      Console.WriteLine($"Dane osoby: \r\n" +
        $"Imie: {Imie}\r\n" +
        $"Nazwisko: {Nazwisko}\r\n" +
        $"Rok urodzenia: {RokUrodzenia}\r\n" +
        $"Plec: {plec.ToString()}\r\n");
      Console.ReadLine();
    }

Załóżmy że potrzebujemy pracować nad tymi danymi w ściśle związany sposób, np. przesyłać komplet tych danych do metody, spójnie obrabiać je w metodzie, np. edytować je naraz, i zwracać wynik wszystkich 4 zaktualizowanych danych:

Obecnie jest parę sposobów na zrobienie tego:
• Jeżeli wszystkie powiązane zmienne są tego samego typu to możemy zastosować jakąś tablice, listę itp.
• Jeżeli wszystkie powiązane zmienne są różnych typów możemy je zgrupować w klasie i odwoływać się do nich przez obiekt typu tej klasy
• Druga opcja to zamiast w klasie grupować je w strukturze
• Można je wszystkie przekazywać do metod z parametrem ‘ref’ lub ‘out’ i przez to zwracać większą liczbę zmiennych z jednej metody
• Dużo mniej poprawna /może lepiej pasuje określenie „patologiczna”/ możliwość to połączyć je w jeden łańcuch string i potem „wyłuskiwać” je z łańcucha, konwertować na właściwe typy, obrabiać i znów budować łańcuch żeby jako jeden string zwracać go z metody – to raczej w życiu niedopuszczalna możliwość ale na upartego da się.

Sposób definiowania i korzystania

Od wersji C# 7.0 można te powiązane dane zgrupować w krótki, jako jedną krotke przekazywać do metody i jako jedna krotkę zwracać z metody:
Przykłady jak można korzystać z krotek /tworzyć je i z nich korzystać/:

 • Przyklad 1
  przypisywanie krotki do osobno deklarowanych zmiennych

      (string Imie, string Nazwisko, int RokUrodzenia, Plec plec) = ("Jan", "Kowalski", 1939, Plec.Mezczyzna);
  
      Console.WriteLine(
      $"Dane osoby: \r\n" +
      $"Imie: {Imie}\r\n" +
      $"Nazwisko: {Nazwisko}\r\n" +
      $"Rok urodzenia: {RokUrodzenia}\r\n" +
      $"Plec: {plec.ToString()}\r\n");
 • Przyklad 2
  przypisywanie krotki do wczesniej, osobno zadeklarowanych zmiennych

      string Imie = "Jan";
      string Nazwisko = "Kowalski";
      int RokUrodzenia = 1939;
      Plec plec = Plec.Mezczyzna;

      (Imie, Nazwisko, RokUrodzenia, plec) = ("Jan", "Kowalski", 1939, Plec.Mezczyzna);

      Console.WriteLine(
      $"Dane osoby: \r\n" +
      $"Imie: {Imie}\r\n" +
      $"Nazwisko: {Nazwisko}\r\n" +
      $"Rok urodzenia: {RokUrodzenia}\r\n" +
      $"Plec: {plec.ToString()}\r\n");
 • Przyklad 3:
  przypisywanie elementów krotki do deklarowanych zmiennych z niejawnym typem

      (var Imie, var Nazwisko, var RokUrodzenia, var plec) = ("Jan", "Kowalski", 1939, Plec.Mezczyzna);
  
      Console.WriteLine(
      $"Dane osoby: \r\n" +
      $"Imie: {Imie}\r\n" +
      $"Nazwisko: {Nazwisko}\r\n" +
      $"Rok urodzenia: {RokUrodzenia}\r\n" +
      $"Plec: {plec.ToString()}\r\n");
 • Przyklad 4
  przypisywanie krotki do osobno deklarowanych zmiennych
  z niejawnie okreslonym typem wszystkich zmiennych

      var (Imie, Nazwisko, RokUrodzenia, plec) = ("Jan", "Kowalski", 1939, Plec.Mezczyzna);
  
      Console.WriteLine(
      $"Dane osoby: \r\n" +
      $"Imie: {Imie}\r\n" +
      $"Nazwisko: {Nazwisko}\r\n" +
      $"Rok urodzenia: {RokUrodzenia}\r\n" +
      $"Plec: {plec.ToString()}\r\n");
 • Przyklad 5:
  deklarowanie nazwanej krotki, przypisanie jej wartosci i dostep do elementow na podstawie nazw

      (string Imie, string Nazwisko, int RokUrodzenia, Plec plec) daneOsobnika = ("Jan", "Kowalski", 1939, Plec.Mezczyzna);
  
      Console.WriteLine(
      $"Dane osoby: \r\n" +
      $"Imie: {daneOsobnika.Imie}\r\n" +
      $"Nazwisko: {daneOsobnika.Nazwisko}\r\n" +
      $"Rok urodzenia: {daneOsobnika.RokUrodzenia}\r\n" +
      $"Plec: {daneOsobnika.plec.ToString()}\r\n");
 • Przyklad 6
  przypisywanie krotki do zmiennej o niejawnym typie
  dostep do elementow krotki na podstawie nazw

      var daneOsobnika =
        (Imie: "Jan", Nazwisko: "Kowalski", RokUrodzenia: 1939, plec: Plec.Mezczyzna);
  
      Console.WriteLine(
      $"Dane osoby: \r\n" +
      $"Imie: {daneOsobnika.Imie}\r\n" +
      $"Nazwisko: {daneOsobnika.Nazwisko}\r\n" +
      $"Rok urodzenia: {daneOsobnika.RokUrodzenia}\r\n" +
      $"Plec: {daneOsobnika.plec.ToString()}\r\n");
 • Przyklad 7
  przypisanie krotki bez nazw do jednej zmiennej o niejawnym typie,
  dostep do elementów krotki na podstawie numerowanych wlasciwosci //podpowiada IntelliSense

      var daneOsobnika =
        ("Jan", "Kowalski", 1939, Plec.Mezczyzna);
  
      Console.WriteLine(
      $"Dane osoby: \r\n" +
      $"Imie: {daneOsobnika.Item1}\r\n" +
      $"Nazwisko: {daneOsobnika.Item2}\r\n" +
      $"Rok urodzenia: {daneOsobnika.Item3}\r\n" +
      $"Plec: {daneOsobnika.Item4}\r\n");
 • Przyklad 8
  przypisanie krotki z nazwami do jednej zmiennej o niejawnym typie,
  dostep do elementów krotki na podstawie numerowanych wlasciwosci //podpowiada IntelliSense

      var daneOsobnika =
        (Imie: "Jan", Nazwisko: "Kowalski", RokUrodzenia: 1939, plec: Plec.Mezczyzna);
  
      Console.WriteLine(
      $"Dane osoby: \r\n" +
      $"Imie: {daneOsobnika.Item1}\r\n" +
      $"Nazwisko: {daneOsobnika.Item2}\r\n" +
      $"Rok urodzenia: {daneOsobnika.Item3}\r\n" +
      $"Plec: {daneOsobnika.Item4}\r\n");
 • Przyklad 9
  nazwy krotek wywnioskowane na podstawie nazw zmiennych

      string Imie = "Jan";
      string Nazwisko = "Kowalski";
      int RokUrodzenia = 1939;
      Plec plec = Plec.Mezczyzna;
  
      var daneOsobnika = (Imie, Nazwisko, RokUrodzenia, plec);
      Console.WriteLine(
      $"Dane osoby: \r\n" +
      $"Imie: {daneOsobnika.Imie}\r\n" +
      $"Nazwisko: {daneOsobnika.Nazwisko}\r\n" +
      $"Rok urodzenia: {daneOsobnika.RokUrodzenia}\r\n" +
      $"Plec: {daneOsobnika.plec.ToString()}\r\n");
C#

0 komentarzy