Przeglądanie mikroblogów

Ten artykuł opisuje możliwości przeglądania mikroblogów.

***

Użytkownik może korzystać z funkcjonalności mikroblogów za pomocą jednego z następujących widoków:

Widok mikroblogów

W widoku mikroblogów użytkownik może przeglądać wpisy na mikroblogach. Widok ten jest dostępny po naciśnięciu przycisku z etykietą "Mikroblogi" w menu głównym Serwisu 4programmers.net (dalej w skrócie: "Serwis"). Widok ten zawiera:

 1. zakładkę "Wszystkie wpisy" (patrz niżej),
 2. zakładkę "Moje" (patrz niżej),
 3. na pasku bocznym: panel "Zacznij obserwować" (patrz niżej),
 4. na pasku bocznym: panel "Popularne tematy" (patrz niżej),
 5. na pasku bocznym: panel "Technologie" (patrz niżej).

Zakładka "Wszystkie wpisy"

W zakładce "Wszystkie wpisy" użytkownik może przeglądać wpisy wszystkich użytkowników (w tym własne). Zakładka ta zawiera:

 1. formularz tworzenia lub edycji wpisu;
 2. listę wpisów (patrz niżej).

Lista wpisów jest to każda taka lista, której każda pozycja odnosi się do jednego wpisu (wpis – patrz niżej). Jeśli treść danego wpisu przekracza (określoną liczbę znaków – TODO: czy na pewno?), wtedy:

 1. pozycja z tym wpisem jest zwinięta do określonej wysokości,
 2. na dole pola treści wpisu dostępny jest przycisk z ikoną strzałki na zielonym tle i etykietą "Zobacz całość".

Zakładka "Moje"

W zakładce "Moje" użytkownik może przeglądać własne wpisy. Zakładka ta zawiera:

 1. formularz tworzenia lub edycji wpisu,
 2. listę wpisów.

Panel "Zacznij obserwować"

Panel "Zacznij obserwować" zawiera listę 5 użytkowników Serwisu, których użytkownik może chcieć zacząć obserwować. Lista ta jest generowana na podstawie (TODO). Każda pozycja tej listy odnosi się do jednego użytkownika i zawiera:

 1. awatar tego użytkownika,
 2. nazwę tego użytkownika, będącą linkiem do jego profilu,
 3. przycisk obserwacji użytkownika.

Panel "Popularne tematy"

Panel "Popularne tematy" zawiera listę tagów (najczęściej wykorzystywanych na mikroblogach – TODO: ?). Każdy element tej listy odnosi się do jednego tagu i zawiera:

 1. ten tag, będący linkiem do widoku mikroblogów, do zakładki "Wszystkie wpisy", która z kolei zawiera listę takich wpisów, że do każdego z nich jest przypisany ten tag,
 2. (częstość występowania – TODO: ?) tego tagu (na mikroblogach – TODO: ?).

Panel "Technologie"

Panel "Technologie" zawiera listę (5 – TODO: czy zawsze?) (najczęściej występujących – TODO: czy na pewno?) tagów (technicznych – TODO: czy na pewno?). Każdy element tej listy odnosi się do jednego [[Pomoc/Różne/Tagi w serwisie|tagu] i zawiera:

 1. ten tag, będący linkiem do widoku mikroblogów, do zakładki "Wszystkie wpisy", który z kolei zawiera listę takich wpisów, że do każdego z nich jest przypisany ten tag;
 2. (częstość występowania – TODO: ?) tego tagu (na mikroblogach – TODO: ?).

Widok wpisu

W widoku danego wpisu użytkownik może czytać ten wpis. Widok ten jest dostępny po naciśnięciu linku z czasem utworzenia tego wpisu w etykiecie w nagłówku tego wpisu (patrz niżej). Widok ten zawiera wpis (patrz niżej).

Wpis

Wpis zawiera:

 1. nagłówek (patrz niżej),
 2. pole treści,
 3. menu (patrz niżej),
 4. sekcję komentarzy (patrz niżej).

Nagłówek wpisu

Nagłówek wpisu zawiera:

 1. awatar użytkownika wraz z informacją o dostępności użytkownika,
 2. nazwę użytkownika, będącą linkiem do jego profilu,
 3. czas utworzenia wpisu,
 4. liczbę wyświetleń wpisu,
 5. listę tagów wpisu,
 6. menu akcji wpisu (patrz niżej).

Menu akcji wpisu

Menu akcji wpisu zawiera następujące pozycje:

 1. "Edytuj", z ikoną ołówka i kartki, umożliwiającą edycję wpisu,
 2. "Usuń", z ikoną krzyżyka, umożliwiającą usunięcie wpisu.

Menu wpisu

Menu wpisu zawiera:

 1. przycisk głosowania na wpis,
 2. przycisk obserwacji wpisu,
 3. przycisk komentowania wpisu (patrz niżej),
 4. przycisk udostępniania wpisu (patrz niżej),
 5. przycisk zgłaszania treści.

Przycisk komentowania wpisu

Po naciśnięciu przycisku komentowania wpisu dzieją się następujące rzeczy:

 1. w polu edycji komentarza (patrz niżej) pojawia się wspomnienie autora wpisu,
 2. pole to otrzymuje fokus.

Przycisk udostępniania wpisu

Przycisk udostępniania wpisu umożliwia skopiowanie adresu URL wpisu do schowka systemowego.

Sekcja komentarzy do wpisu

Sekcja komentarzy do wpisu zawiera:

 1. listę komentarzy (komentarz – patrz niżej),
 2. formularz tworzenia komentarza.

Komentarz do wpisu

Komentarz do wpisu zawiera:

 1. awatar autora wpisu wraz z informacją o dostępności autora,
 2. menu akcji (patrz niżej),
 3. pole treści,
 4. menu (patrz niżej).
Menu akcji komentarza do wpisu

Menu akcji komentarza do wpisu zawiera:

 1. w przypadku własnego komentarza: pozycję "Edytuj", z ikoną ołówka i umożliwiającą edycję komentarza,
 2. w przypadku własnego komentarza: pozycję "Usuń", umożliwiającą usunięcie komentarza,
 3. w przypadku komentarza innego użytkownika: pozycję "Zablokuj użytkownika", z ikoną znaku zakazu, umożliwiającą zablokowanie tego użytkownika.
Menu komentarza do wpisu

Menu komentarza do wpisu zawiera:

 1. czas utworzenia komentarza, będący linkiem do niego,
 2. przycisk głosowania na komentarz, z licznikiem głosów w etykiecie,
 3. przycisk odpowiedzi na komentarz (patrz niżej),
 4. przycisk zgłaszania treści.

Zobacz też

0 komentarzy