Usuwanie stron

Obecny system nie umożliwia usuwania stron przez osoby do tego nieuprawnione. Moderatorzy dbając o odpowiedni poziom merytoryczny usuwają materiały ich zdaniem, nie spełniające norm. Jeżeli uważasz, że jakiś materiał nie jest na odpowiednim poziomie lub zwyczajnie - jest aktem wandalizmu, przejdź na stronę: Artykuły do usunięcia i zgłoś stronę, którą należy usunąć.

0 komentarzy