Personalizowanie forum

Ten artykuł opisuje możliwości personalizowania forum dyskusyjnego.

***

Użytkownik może personalizować forum. Inaczej mówiąc, wygląd forum i niektóre jego funkcjonalności mogą być dostosowane przez użytkownika pod jego potrzeby.

Personalizowanie widoku kategorii

Zwijanie oraz rozwijanie listy kategorii działów

W ramach widoku kategorii użytkownik może określić, dla których działów lista kategorii będzie zwinięta, a dla których rozwinięta.

Zwijanie listy kategorii działu

Listę kategorii danego działu zwija się, naciskając przycisk "–" (minus) znajdujący się po lewej stronie nazwy tego działu. Po zwinięciu znika przycisk "–", a w jego miejsce pojawia się przycisk "+" (plus).

Rozwijanie listy kategorii działu

Listę kategorii danego działu rozwija się, naciskając przycisk "+" (plus) znajdujący się po lewej stronie nazwy tego działu. Po rozwinięciu przycisk "+" znika, a w jego miejsce pojawia się przycisk "–" (minus).

Ukrywanie oraz wyświetlanie kategorii

W ramach danego działu użytkownik może określić, które kategorie będą widoczne.

Ukrywanie kategorii

Daną kategorię ukrywa się, naciskając pozycję z tą kategorią na liście kategorii, dostępnej po naciśnięciu przycisku z kołem zębatym po prawej stronie nazwy działu, w którym jest ta kategoria. Po naciśnięciu znika ikona ze znakiem fajki w pozycji z tą kategorią.

Wyświetlanie kategorii

Daną, ukrytą kategorię wyświetla się, naciskając pozycję z tą kategorią na wspomnianej liście. Po naciśnięciu pojawia się ikona ze znakiem fajki w pozycji z tą kategorią.

Obserwowanie wątków i postów

Zobacz: Obserwowanie wątków i postów

Obserwowanie użytkowników

Użytkownik może obserwować innych użytkowników. "Obserwowanie" danego użytkownika polega na otrzymywaniu powiadomień o niektórych jego aktywnościach na forum. Więcej informacji: Obserwowanie i blokowanie innych użytkowników Zobacz też: Powiadomienia

Moje tagi

Użytkownik może zdefiniować listę tzw. "moich tagów" w celu wygodniejszego wyszukiwania wątków po tych tagach.

TODO

0 komentarzy