Obserwowanie wątków i postów

Ten artykuł opisuje funkcjonalności obserwowania wątków i postów na forum dyskusyjnym.

***

Użytkownik może określić, które wątki i posty będzie obserwować. Obserwowanie danego wątku lub postu oznacza otrzymywanie przez użytkownika powiadomień o, odpowiednio, nowych odpowiedziach w tym wątku lub komentarzach do tego postu. Użytkownik nie otrzymuje powiadomień o postach i komentarzach, które sam napisał, oraz o postach i komentarzach tych użytkowników, których blokuje. Zobacz też: https://4programmers.net/Pomoc/Moje_konto/Powiadomienia

Obserwowanie wątku

Wyświetlanie obserwowanych wątków

Użytkownik może wyświetlić listę wszystkich wątków, jakie obserwuje, w dwóch miejscach:

Rozpoczynanie obserwowania wątku

Obserwowanie danego wątku rozpoczyna się, naciskając przycisk obserwacji wątku. Przyciski takie zawierają ikonę gwiazdki (pustą lub wypełnioną kolorem). Znajdują się w dwóch miejscach:

 1. w widoku wątku: w tej samej linii co tytuł wątku, po prawej stronie;
 2. na każdej liście wątków: w pozycji z tym wątkiem, po lewej stronie tytułu wątku.

Po rozpoczęciu obserwowania danego wątku dzieją się następujące rzeczy:

 1. w widoku wątku: ikona w przycisku obserwacji wątku otrzymuje pomarańczowe wypełnienie, a etykieta przycisku zmienia się na "Zakończ obserwację";
 2. na każdej liście wątków: ikona w przycisku obserwacji wątku w pozycji z tym wątkiem otrzymuje pomarańczowe wypełnienie;
 3. na liście w zakładce "Wątki na forum" w panelu ulubionych i obserwowanych stron pojawia się pozycja dotycząca tego wątku z bieżącą datą i godziną;
 4. użytkownik zaczyna otrzymywać powiadomienia o nowych odpowiedziach innych użytkowników w tym wątku.

Kończenie obserwowania wątku

Obserwowanie danego wątku kończy się, naciskając przycisk obserwacji wątku (ikona w przycisku musi posiadać pomarańczowe wypełnienie, by było to możliwe).

Po zakończeniu obserwowania danego wątku dzieją się następujące rzeczy:

 1. w widoku wątku: ikona w przycisku obserwacji wątku traci pomarańczowe wypełnienie, a etykieta przycisku zmienia się na "Obserwuj wątek";
 2. na każdej liście wątków: ikona w przycisku obserwacji wątku w pozycji z tym wątkiem traci pomarańczowe wypełnienie;
 3. z listy w zakładce "Wątki na forum" w panelu ulubionych i obserwowanych stron znika pozycja dotycząca tego wątku;
 4. użytkownik przestaje otrzymywać powiadomienia o nowych odpowiedziach innych użytkowników w tym wątku (chyba że zostanie w nich [wspomniany (TODO: link)]).

Obserwowanie postu

Rozpoczynanie obserwowania postu

Obserwowanie postu rozpoczyna się, naciskając przycisk obserwacji postu. Przyciski takie zawierają ikonę dzwonka (pustą lub wypełnioną kolorem); jeśli rozmiar ekranu pozwala, zawierają również etykietę "Obserwuj". Znajduje się w każdym poście, w [menu postu (TODO: link)].

Po rozpoczęciu obserwowania danego postu dzieją się następujące rzeczy:

 1. ikona w przycisku obserwacji postu otrzymuje zielone wypełnienie;
 2. użytkownik zaczyna otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach innych użytkowników do tego postu.

Kończenie obserwowania postu

Obserwowanie postu kończy się, naciskając przycisk obserwacji postu (ikona w przycisku musi posiadać zielone wypełnienie, by było to możliwe).

Po zakończeniu obserwowania danego postu dzieją się następujące rzeczy:

 1. ikona w przycisku obserwacji postu traci zielone wypełnienie;
 2. użytkownik przestaje otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach innych użytkowników do tego postu (chyba że zostanie w nich [wspomniany (TODO: link)]).

0 komentarzy