Obserwowanie wątków i postów

Ten artykuł opisuje funkcjonalności obserwowania wątków i postów na forum dyskusyjnym.

***

Użytkownik może określić, które wątki i posty będzie obserwować. Obserwowanie danego wątku lub posta oznacza otrzymywanie przez użytkownika powiadomień o, odpowiednio, nowych postach w tym wątku lub komentarzach do tego posta. Użytkownik nie otrzymuje powiadomień o postach i komentarzach, które sam napisał, oraz o postach i komentarzach tych użytkowników, których blokuje. Zobacz też: Powiadomienia

Obserwowanie wątku

Wyświetlanie obserwowanych wątków

Użytkownik może wyświetlić listę wszystkich wątków, jakie obserwuje, w dwóch miejscach:

Rozpoczynanie obserwowania wątku

Obserwowanie danego wątku rozpoczyna się, naciskając przycisk obserwacji wątku. Przyciski takie zawierają ikonę gwiazdki (pustą lub wypełnioną kolorem). Znajdują się w dwóch miejscach:

 1. w widoku wątku: w tej samej linii co tytuł wątku, po prawej stronie;
 2. na każdej liście wątków: w pozycji odnoszącej się do tego wątku, po lewej stronie tytułu wątku.

Po rozpoczęciu obserwowania danego wątku dzieją się następujące rzeczy:

 1. w widoku wątku: ikona w przycisku obserwacji wątku otrzymuje pomarańczowe wypełnienie, a etykieta przycisku zmienia się na "Zakończ obserwację";
 2. na każdej liście wątków: ikona w przycisku obserwacji wątku w pozycji odnoszącej się do tego wątku otrzymuje pomarańczowe wypełnienie;
 3. na liście w zakładce "Wątki na forum" w panelu ulubionych i obserwowanych stron pojawia się pozycja odnosząca się do tego wątku z bieżącą datą i godziną;
 4. użytkownik zaczyna otrzymywać powiadomienia o nowych postach innych użytkowników w tym wątku.

Kończenie obserwowania wątku

Obserwowanie danego wątku kończy się, naciskając przycisk obserwacji wątku (ikona w przycisku musi posiadać pomarańczowe wypełnienie, by było to możliwe).

Po zakończeniu obserwowania danego wątku dzieją się następujące rzeczy:

 1. w widoku wątku: ikona w przycisku obserwacji wątku traci pomarańczowe wypełnienie, a etykieta przycisku zmienia się na "Obserwuj wątek";
 2. na każdej liście wątków: ikona w przycisku obserwacji wątku w pozycji odnoszącej się do tego wątku traci pomarańczowe wypełnienie;
 3. z listy w zakładce "Wątki na forum" w panelu ulubionych i obserwowanych stron znika pozycja odnosząca się do tego wątku;
 4. użytkownik przestaje otrzymywać powiadomienia o nowych postach innych użytkowników w tym wątku (chyba że zostanie w nich wspomniany).

Obserwowanie posta

Rozpoczynanie obserwowania posta

Obserwowanie posta rozpoczyna się, naciskając przycisk obserwacji posta. Przycisk ten zawiera ikonę dzwonka (pustą lub wypełnioną kolorem); jeśli rozmiar ekranu pozwala, zawiera również etykietę "Obserwuj". Znajduje się w każdym poście, w menu posta.

Po rozpoczęciu obserwowania danego posta dzieją się następujące rzeczy:

 1. ikona w przycisku obserwacji posta otrzymuje zielone wypełnienie;
 2. użytkownik zaczyna otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach innych użytkowników do tego posta.

Kończenie obserwowania posta

Obserwowanie posta kończy się, naciskając przycisk obserwacji posta (ikona w przycisku musi posiadać zielone wypełnienie, by było to możliwe).

Po zakończeniu obserwowania danego posta dzieją się następujące rzeczy:

 1. ikona w przycisku obserwacji posta traci zielone wypełnienie;
 2. użytkownik przestaje otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach innych użytkowników do tego posta (chyba że zostanie w nich wspomniany).

Zobacz też

0 komentarzy