Powiadomienia

Ten artykuł opisuje funkcjonalność powiadomień w Serwisie 4programmers.net.

***

W Serwisie 4programmers.net (dalej w skrócie: "Serwis") użytkownik może obserwować daną treść; oznacza to otrzymywanie przez niego powiadomień o czynnościach wszystkich rodzajów dotyczących tej treści, wykonanych przez różnych użytkowników. Więcej informacji: Obserwowanie treści w Serwisie i dodawanie ich do ulubionych.

Dodatkowo użytkownik może obserwować innego użytkownika; oznacza to otrzymywanie powiadomień o czynnościach niektórych rodzajów, wykonanych przez tego użytkownika. Więcej informacji: Obserwowanie i blokowanie innych użytkowników.

Jedno powiadomienie może dotyczyć:

 • jednej czynności jednego użytkownika w odniesieniu do jednej treści; przykład: utworzenie posta przez użytkownika Y w wątku X;
 • kilku czynności różnych użytkowników w odniesieniu do jednej treści, gdzie każda czynność jest tego samego rodzaju; przykład: utworzenie postów przez użytkowników Y1, Y2, Y3 w wątku X; czynności są grupowane od momentu zamknięcia pop-up panelu powiadomień (patrz niżej) aż do momentu ponownego jego otwarcia; uwaga: jeśli powiadomienie przyjdzie, gdy pop-up panel powiadomień jest otwarty, zostanie on automatycznie zamknięty.

Zarządzanie powiadomieniami

Użytkownik ma do dyspozycji trzy panele w celu zarządzania powiadomieniami:

 • pop-up panel powiadomień;
 • panel powiadomień;
 • panel ustawień powiadomień.

Pop-up panel powiadomień

Pop-up panel powiadomień umożliwia zarządzanie powiadomieniami z poziomu każdej strony Serwisu. Jest to pop-up panel dostępny po naciśnięciu przycisku powiadomień. Przycisk powiadomień jest to przycisk z ikoną dzwonka w menu głównym Serwisu, tuż obok przycisku wiadomości prywatnych.

Użytkownik może sprawdzić bieżącą liczbę tych nieprzeczytanych powiadomień, które otrzymał od momentu ostatniego otwarcia pop-up panelu powiadomień aż do teraz, patrząc na licznik powiadomień. Jest to liczba, wyświetlana w dwóch miejscach:

 1. na przycisku powiadomień, na czerwonym tle;
 2. na pasku tytułu przeglądarki lub każdej takiej karty w przeglądarce, w której jest otwarta strona Serwisu.

Licznik powiadomień jest wyświetlany aż do jednego z dwóch zdarzeń:

 1. naciśnięcia przycisku powiadomień;
 2. zakończenia sesji.

To oznacza, że o ile użytkownik nie zakończy sesji, to licznik powiadomień zachowuje swój stan między logowaniami do Serwisu. Jeżeli więc obecnie licznik powiadomień jest wyświetlony, to po wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu użytkownika w ramach tej samej sesji licznik powiadomień także będzie wyświetlony. Wartość licznika po ponownym zalogowaniu się może być albo taka sama jak przed wylogowaniem się, albo większa (gdyby między wylogowaniem a ponownym zalogowaniem się użytkownik otrzymał nowe powiadomienia).

Panel powiadomień

Panel powiadomień umożliwia przeglądanie powiadomień. Jest on dostępny w widoku konta, po wybraniu pozycji "Powiadomienia" w menu po lewej stronie.

Panel ustawień powiadomień

Panel ustawień powiadomień umożliwia konfigurację ustawień powiadomień. Jest on dostępny w widoku ustawień konta, po wybraniu pozycji "Ustawienia powiadomień" w menu po lewej stronie.

Otrzymanie powiadomienia

Po otrzymaniu powiadomienia:

 1. jeśli użytkownik jest zalogowany i licznik powiadomień jest wyświetlony, to wartość licznika zostaje zwiększona o 1;
 2. jeśli użytkownik jest zalogowany, ale licznik powiadomień nie jest wyświetlony, to licznik otrzymuje wartość 1 i zostaje wyświetlony; ta wartość "1" oznacza liczbę nieprzeczytanych powiadomień od czasu ostatniego wyświetlenia panelu powiadomień;
 3. jeśli użytkownik nie jest zalogowany, to wartość licznika powiadomień zostaje zwiększona o 1;
 4. jeśli użytkownik jest zalogowany (TODO: ?), ma włączone w przeglądarce powiadomienia "push" oraz włączone w Serwisie otrzymywanie powiadomień "push" dotyczących czynności tego rodzaju, co otrzymane powiadomienie, to otrzymane powiadomienie zostaje wyświetlone w formie powiadomienia "push";
 5. jeśli użytkownik ma włączone otrzymywanie wiadomości e-mail o powiadomieniach dotyczących czynności tego rodzaju, co otrzymane powiadomienie, to użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail o tym powiadomieniu (poza Serwisem);
 6. jeśli użytkownik ma włączone otrzymywanie powiadomień w Serwisie dotyczących czynności tego Pomoc/Różne/Treści i czynności|rodzaju]], co otrzymane powiadomienie, to od tej pory, gdy zostanie wykonana czynność, której dotyczy to powiadomienie, to na liście powiadomień wyświetla się pozycja odnosząca się do tego powiadomienia; kolor pozycji jest słomkowy.

Użytkownik może ustawić miejsce otrzymywania poszczególnych typów powiadomień dotyczących wybranych rodzajów czynności w panelu ustawień powiadomień.

Wyświetlanie listy powiadomień

Lista powiadomień jest to lista wszystkich powiadomień od momentu rejestracji użytkownika. Użytkownik może wyświetlić ją na dwa sposoby:

 • otwierając pop-up panel powiadomień;
 • otwierając panel powiadomień.

Wyświetlanie treści, której dotyczy powiadomienie; oznaczanie powiadomień jako "przeczytane"

Użytkownik może wyświetlić treść, której dotyczy dane powiadomienie, naciskając na pozycję z tym powiadomieniem na liście powiadomień. Po naciśnięciu:

 • to powiadomienie automatycznie staje się "przeczytane"; co za tym idzie, kolor pozycji z tym powiadomieniem na liście powiadomień zmienia się ze słomkowego na biały;
 • użytkownik zostaje przekierowany na stronę zawierającą widok z tą treścią.

Dodatkowo użytkownik może naraz wyświetlić treści dotyczące wszystkich "nieprzeczytanych" powiadomień; treści wyświetlą się w nowych kartach przeglądarki, jedna treść w jednej karcie. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk z ikoną kwadratu ze strzałką umieszczony na górze pop-up panelu powiadomień. Przycisk nie jest wyświetlany, gdy wszystkie powiadomienia są przeczytane. Po jego naciśnięciu wszystkie "nieprzeczytane" powiadomienia automatycznie stają się "przeczytane".

Informacja: w zależności od ustawień przeglądarki funkcja wyświetlania treści dotyczących wszystkich "nieprzeczytanych" powiadomień może być niedostępna. Przed skorzystaniem z tej funkcji zalecane jest sprawdzenie ustawień przeglądarki.

Dodatkowo użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie "nieprzeczytane" powiadomienia jako "przeczytane", naciskając przycisk z ikoną kartki z kalendarza ze znakiem fajki w środku umieszczony na górze pop-up panelu powiadomień.

Uwaga: użytkownik nie ma możliwości cofnięcia operacji oznaczania powiadomień jako "przeczytane"; należy więc ostrożnie korzystać z tej opcji.

Usunięcie powiadomienia

Użytkownik może usunąć dane powiadomienie, naciskając na liście powiadomień na przycisk z ikoną krzyżyka, wyświetlający się po najechaniu kursorem na pozycję z tym powiadomieniem, po prawej stronie tej pozycji.

Uwaga: użytkownik nie ma możliwości cofnięcia usunięcia powiadomienia; należy więc ostrożnie korzystać z tej opcji.

Rodzaje czynności wywołujących powiadomienie

Użytkownik może otrzymać powiadomienia dotyczące czynności następujących rodzajów:

Wiadomości prywatne

 • otrzymanie wiadomości prywatnej przez użytkownika;

Forum dyskusyjne

 • wspomnienie użytkownika w poście (zarówno podczas tworzenia posta, jak i jego edycji);
 • wspomnienie użytkownika w komentarzu do posta;
 • ocena posta użytkownika;
 • utworzenie posta w wątku obserwowanym przez użytkownika;
 • dodanie komentarza do posta obserwowanego przez użytkownika;
 • przeniesienie wątku użytkownika;
 • edycja posta użytkownika;
 • edycja posta obserwowanego przez użytkownika;
 • usunięcie wątku użytkownika;
 • usunięcie wątku obserwowanego przez użytkownika;
 • usunięcie posta użytkownika;
 • usunięcie posta obserwowanego przez użytkownika;
 • akceptacja posta użytkownika;
 • gdy któryś z użytkowników obserwowanych przez użytkownika założy wątek;
 • gdy któryś z użytkowników obserwowanych przez użytkownika utworzy post w jakimś wątku;
 • zamiana komentarza użytkownika na post;

Kompendium wiedzy

 • edycja artykułu obserwowanego przez użytkownika;
 • dodanie komentarza do artykułu obserwowanego przez użytkownika;

Mikroblogi

 • wspomnienie użytkownika we wpisie;
 • wspomnienie użytkownika w komentarzu do wpisu (zarówno podczas tworzenia komentarza, jak i jego edycji);
 • ocena wpisu użytkownika;
 • ocena komentarza użytkownika;
 • dodanie komentarza do wpisu obserwowanego przez użytkownika – chyba że autor komentarza jest blokowany;
 • gdy któryś z użytkowników obserwowanych przez użytkownika zamieści wpis;
 • usunięcie wpisu użytkownika;
 • usunięcie komentarza użytkownika;

Moduł "Praca"

 • dodanie komentarza do oferty, która została dodana przez użytkownika do "ulubionych";
 • dodanie odpowiedzi na komentarz użytkownika.

Zobacz też

0 komentarzy