Zarządzanie kontem

Ten artykuł opisuje zarządzanie kontem w serwisie 4programmers.net.

***

W Serwisie 4programmers.net (dalej w skrócie: "Serwis") użytkownik może zarządzać swoim kontem w trzech miejscach:

 • w widoku konta;
 • w widoku ustawień konta;
 • w widoku profilu swojego profilu.

Widok konta

Widok konta jest dostępny po wybraniu pozycji ze swoją nazwą użytkownika w menu w pop-up panelu konta. Panel ten dostępny jest po naciśnięciu przycisku z awatarem użytkownika w głównym menu Serwisu.

Widok konta zawiera następujące zakładki:

 • "Start" – w której użytkownik może wyświetlić swój panel podsumowania konta wraz z informacją o możliwości wyłączenia reklam w Serwisie poprzez zostanie patronem;
 • "Powiadomienia" – w której użytkownik może wyświetlić panel powiadomień;
 • "Wiadomości prywatne" – w której użytkownik może wyświetlić panel prywatnych wiadomości;
 • "Ulubione i obserwowane strony" – w której użytkownik może wyświetlić panel ulubionych i obserwowanych stron;
 • "Oceny moich postów" – w której użytkownik może wyświetlić panel "Moje oceny";
 • "Statystyki moich postów" – w której użytkownik może wyświetlić panel "Statystyki moich postów";
 • "Zaakceptowane posta" – w której użytkownik może wyświetlić panel zaakceptowanych postów.

Ponadto widok konta zawiera przycisk "Usuń konto", który umożliwia użytkownikowi usunięcie konta.

Panel podsumowania konta

Panel podsumowania konta dostępny jest w zakładce "Start". W tym panelu użytkownik może wyświetlić następujące informacje:

 • czas swojej ostatniej wizyty w Serwisie;
 • swój aktualny adres IP;
 • datę założenia konta w Serwisie;
 • liczbę wizyt TODO: czyich i gdzie?;
 • informacje o swojej reputacji.

Ponadto panel ten zawiera panel zmiany awatara. Panel zmiany awatara wyświetlany jest po lewej stronie panelu informacji o swoim koncie. Posiada różną zawartość w zależności od tego, czy użytkownik ustawił awatar, czy nie:

 • jeśli użytkownik nie ustawił awatara, panel ten zawiera jeden przycisk, ustawiający awatar; przycisk ten posiada ikonę białego plusa w czarnym kole;
 • jeśli użytkownik ustawił awatar, awatar wyświetlany jest jako tło tego panelu; po najechaniu kursorem na panel pojawia się przycisk usuwający awatar, posiadający ikonę białego krzyżyka w czerwonym kwadracie.

Panel "Moje oceny"

Panel "Moje oceny" dostępny jest w zakładce "Oceny moich postów". Zawiera listę, której każda pozycja odnosi się do jednej czynności oddania głosu na jeden post i zawiera następujące informacje:

 • tytuł wątku, w którym ten post został utworzony (będący linkiem do posta, na który został oddany głos);
 • czas utworzenia tego posta;
 • nazwę użytkownika, który oddał głos;
 • czas oddania głosu.

Panel "Statystyki moich postów"

Panel "Statystyki moich postów" zawiera:

 • listę takich kategorii forum, że użytkownik utworzył co najmniej jeden post w jakimkolwiek wątku każdej z nich (TODO: czy na pewno tak?);
 • wiersz podsumowania.

Każda pozycja wyżej wymienionej listy odnosi się do jednej kategorii i zawiera następujące informacje:

 • nazwę tej kategorii (będącą linkiem do jej widoku wątków);
 • liczbę postów, jakie użytkownik napisał łącznie w wątkach w tej kategorii;
 • liczbę głosów oddanych łącznie na posty w wątkach w tej kategorii;
 • formularz umożliwiający określenie, czy należy wartości z danej pozycji uwzględniać w sumach dostępnych w wierszu podsumowania (formularz ten zawiera jeden przycisk wyboru).

Panel zaakceptowanych postów

Panel zaakceptowanych postów zawiera listę takich wątków, że w każdym z nich albo post użytkownika został przez innego użytkownika zaakceptowany, albo użytkownik zaakceptował post innego użytkownika; każda pozycja tej listy odnosi się do jednego wątku i zawiera:

 • tytuł wątku;
 • czas utworzenia posta, który został zaakceptowany;
 • nazwę użytkownika, który zaakceptował post;
 • czas zaakceptowania posta.

Widok ustawień konta

Widok ustawień konta jest dostępny po wybraniu pozycji "Ustawienia" w menu w pop-up panelu konta. Zawiera następujące zakładki:

 • "Podstawowa konfiguracja" – w której użytkownik może wyświetlić panel podstawowych ustawień konta;
 • "Umiejętności" – w której użytkownik może wyświetlić panel ustawień umiejętności;
 • "Bezpieczeństwo" – w której użytkownik może wyświetlić panel ustawień bezpieczeństwa konta;
 • "Zmiana hasła" – w której użytkownik może wyświetlić panel zmiany hasła do konta;
 • "Ustawienia powiadomień" – w której użytkownik może wyświetlić panel ustawień powiadomień;
 • "Zablokowani oraz obserwowani" – w której użytkownik może wyświetlić panelu obserwowania i blokowania;
 • "Tokeny API" – w której użytkownik może wyświetlić panel tokenów API.

Panel podstawowej konfiguracji konta

Panel podstawowej konfiguracji konta zawiera trzy zakładki:

 • zakładkę "Podstawowe informacje";
 • zakładkę "Kariera";
 • zakładkę "Forum" – w której użytkownik może ustawić zachowanie Serwisu na forum dyskusyjnym oraz swoją sygnaturę na forum.

Zakładka "Podstawowe informacje"

W zakładce "Podstawowe informacje" użytkownik może ustawić:

 • adres e-mail, który będzie używany do komunikacji z użytkownikiem ze strony Serwisu, czyli m.in. do wysyłania powiadomień (jeśli użytkownik ustawił otrzymywanie na skrzynkę e-mail powiadomień o jakichkolwiek czynnościach w jakichkolwiek treściach);
 • jedną z przypisanych sobie tzw. "grup"; nazwa wybranej "grupy" będzie wyświetlana (TODO: gdzie dokładnie?) (TODO: co to dokładnie jest ta "grupa"?);
 • format daty (TODO: gdzie jest ona wyświetlana?);
 • adres swojej strony WWW (np. blog czy portfolio);
 • czy emotikony powinny być wyświetlane (TODO: gdzie dokładnie?);
 • czy użytkownik powinien automatycznie zacząć obserwować wpisy na mikroblogu, do których napisał komentarz, lub wątki, w których napisał post (TODO: a co z komentarzami do postów?);
 • czy główne menu Serwisu powinno być "przyklejone", czyli wyświetlane cały czas na górze widoku w Serwisie, w jakim użytkownik aktualnie jest, niezależnie od przewinięcia widoku.

Zakładka "Kariera"

W zakładkce "Kariera" użytkownik może ustawić następujące informacje; jeśli informacja zostanie podana, będzie ona wyświetlana w jego panelu profilu:

 • nazwa jego firmy;
 • jego stanowisko;
 • informacje o jego koncie GitHub – nazwa użytkownika lub link do konta;
 • informacje "o sobie";
 • rok jego urodzenia (nie będzie on wyświetlany bezpośrednio, ale na jego podstawie będzie obliczony i wyświetlany wiek użytkownika);
 • swoje miejsce zamieszkania.

Zakładka "Forum"

W zakładce "Forum" użytkownik może ustawić następujące informacje:

 • czy pokazywać liczbę postów, jakie napisał, w jego panelu informacji o użytkowniku;
 • czy pokazywać sygnatury użytkowników (włączając swoją) na forum dyskusyjnym;
 • swoją sygnaturę na forum dyskusyjnym.

Uwaga: zależnie od liczby punktów reputacji użytkownik może nie mieć możliwości umieszczać żadnych linków w polu edycji sygnatury; więcej informacji: Reputacja

Panel konfiguracji umiejętności

W panelu konfiguracji umiejętności użytkownik może określić, jakie umiejętności i technologie zna. Będą one wyświetlać się w widoku profilu jego profilu.

Panel ustawień bezpieczeństwa konta

W panelu ustawień bezpieczeństwa konta użytkownik może wyświetlić następujące informacje:

 • czas swojego ostatniego logowania do Serwisu;
 • swój aktualny adres IP;
 • swój tzw. "user agent string";
 • liczbę swoich wizyt w Serwisie.

Ponadto w panelu tym użytkownik może ustawić następujące informacje:

 • czy chce otrzymywać wiadomość e-mail o udanym logowaniu na swoje konto w Serwisie;
 • czy chce otrzymywać wiadomość e-mail o nieudanej próbie logowania na swoje konto w Serwisie;
 • z jakich adresów IP ma być możliwe logowanie (TODO: ?) do jego konta.

Panel zmiany hasła do konta

W panelu zmiany hasła do konta użytkownik może zmienić hasło do swojego konta w Serwisie.

Panel tokenów API

W panelu tokenów API użytkownik może wyświetlać listę swoich tokenów API oraz dodawać i usuwać je.

TODO: opisać, jak te tokeny dokładnie działają; może przenieść do innego lub nowego artykułu Pomocy?

Widok profilu

Widok profilu jest dostępny po wybraniu pozycji "Profil" w menu w pop-up panelu konta.

Widok profilu zawiera:

 • panel profilu;
 • następujące zakładki: "Reputacja", "Statystyki postów", "Mikroblog".

Panel profilu

W swoim panelu profilu użytkownik może wyświetlić następujące informacje:

 • nazwę swojej firmy – o ile użytkownik ją ustawił;
 • swoje stanowisko – o ile użytkownik je ustawił;
 • swoje miejsce zamieszkania – o ile użytkownik je ustawił;
 • link do swojej strony internetowej – o ile użytkownik ustawił ten link;
 • link do swojego konta GitHub – o ile użytkownik ustawił ten link;
 • datę i godzinę ostatniej swojej wizyty w Serwisie (TODO: co to dokładnie znaczy?);
 • datę i godzinę założenia konta w Serwisie;
 • liczbę wizyt (TODO: swoich w Serwisie?);
 • swój wiek (o ile użytkownik go podał);
 • swoje informacje "o sobie" – o ile użytkownik je ustawił;
 • technologie i umiejętności, jakie użytkownik ustawił w panelu konfiguracji umiejętności.

Zakładka "Reputacja"

W zakładce "Reputacja" użytkownik może wyświetlić:

 • podstawowe informacje o reputacji;
 • wykres obrazujący dynamikę zdobywania reputacji przez siebie;
 • listę zdarzeń, które powodowały zmianę jego reputacji, od momentu założenia konta (TODO: czy na pewno od momentu założenia konta?).

Zakładka "Statystyki postów"

W zakładce "statystyki postów" użytkownik może wyświetlić:

 • diagram obrazujący procentowy rozkład liczby postów (TODO: czy włączając pierwsze posty wątków?) użytkownika w podziale na poszczególne kategorie forum dyskusyjnego;
 • liczbę postów (TODO: czy włączając pierwsze posty wątków?);
 • liczbę komentarzy do postów (?);
 • liczbę oddanych głosów na posty (?);
 • liczbę otrzymanych głosów na posty (?);
 • wykres obrazujący dynamikę tworzenia postów przez siebie.

Zakładka "Mikroblog"

W zakładce "Mikroblog" użytkownik może wyświetlić listę wpisów na swoim mikroblogu.

0 komentarzy