Przeglądanie forum dyskusyjnego

Ten artykuł opisuje możliwości przeglądania forum dyskusyjnego.

***

Treści na forum dyskusyjnym prezentują strukturę hierarchiczną: wątki pogrupowane są w kategorie, a kategorie pogrupowane są w działy. Jeden wątek może być tylko w jednej kategorii, a jedna kategoria tylko w jednym dziale.

Wyróżnia się kategorie techniczne i kategorie nietechniczne. Ten podział ma wpływ m.in. na reputację użytkowników, którzy tworzą wątki i posty w tych kategoriach. Do kategorii technicznych zalicza się następujące kategorie:

 1. TODO

Do kategorii nietechnicznych zalicza się wszystkie pozostałe kategorie. Więcej informacji: Reputacja

Informacja: w dyskusjach (poza "Pomocą") terminy "kategoria" oraz "dział" są najczęściej stosowane wymiennie. Mimo to, dla większej jasności, w "Pomocy" zostało przyjęte powyższe rozróżnienie.

Użytkownik może korzystać z funkcjonalności forum dyskusyjnego za pomocą jednego z następujących widoków:

W każdym widoku wyświetlany jest pasek boczny. Jest on wyświetlany na dwa sposoby, w zależności od rozmiaru ekranu:

 • przy mniejszych rozmiarach ekranu: jako pop-up panel, pojawiający się po naciśnięciu przycisku z trzema poziomymi liniami (tzw. "przycisku hamburgera"), znajdującego się na górze, po prawej stronie aktualnego widoku;
 • przy większych rozmiarach ekranu: jako panel.

Pasek boczny w każdym widoku zawiera:

 1. listę ofert pracy sugerowanych użytkownikowi;
 2. panel moich tagów;
 3. panel popularnych tagów; wyświetlane są w nim najpopularniejsze tagi na forum.

Ponadto w określonych widokach pasek boczny zawiera dodatkowe elementy.

Widok forum

W widoku forum użytkownik może przeglądać wszystkie wątki na forum, w tym filtrować je. Widok ten jest dostępny po naciśnięciu przycisku "Forum" w menu głównym Serwisu 4programmers.net (dalej w skrócie "Serwis"). Widok ten zawiera:

 • zakładki umożliwiające przeglądanie wybranych lub wszystkich wątków;
 • pasek boczny.

Pasek boczny w widoku forum zawiera dodatkowo przycisk z ikoną oka i etykietą "Oznacz jako przeczytane". Umożliwia on użytkownikowi oznaczenie wszystkich wątków na forum jako "przeczytane". Uwaga: użytkownik nie może cofnąć tej operacji; należy więc ostrożnie korzystać z tej opcji.

Zakładka "Kategorie"

W zakładce "Kategorie" użytkownik może przeglądać kategorie forum oraz ich podkategorie, pogrupowane w działy. Użytkownik może określić, które pozycje listy kategorii każdego działu będą wyświetlane oraz w jakiej kolejności; więcej informacji: Personalizowanie forum

Dla każdej kategorii są dostępne następujące informacje:

 1. logo tej kategorii; po najechaniu kursorem zmienia się ono w przycisk do oznaczania wątków jako "przeczytane";
 2. nazwa tej kategorii; jest ona również linkiem do widoku wątków tej kategorii;
 3. lista podkategorii tej kategorii (jeśli występują) lub trzy najpopularniejsze (TODO: ?) tagi, nadane wątkom, które ta kategoria zawiera;
 4. liczba wątków w tej kategorii;
 5. liczba postów w tej kategorii;
 6. informacje o ostatnio aktywnym wątku.

Użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie wątki z danej kategorii jako "przeczytane", naciskając przycisk z ikoną oka, wyświetlający się po najechaniu kursorem na logo tej kategorii. Uwaga: użytkownik nie może cofnąć tej operacji; należy więc ostrożnie korzystać z tej opcji.

Zakładka "Wszystkie"

W zakładce "Wszystkie" użytkownik może przeglądać listę wątków zawierającą wszystkie wątki na forum.

Lista wątków jest to każda lista zawierająca wątki. Każda pozycja tej listy odnosi się do jednego wątku i zawiera:

 1. przycisk oznaczania tego wątku jako "przeczytany" wraz z informacją, czy wątek jest nieprzeczytany (pomarańczowa kropka);
 2. przycisk obserwacji wątku;
 3. tytuł tego wątku;
 4. czas utworzenia tego wątku;
 5. autora tego wątku;
 6. kategorię lub podkategorię, do jakiej należy ten wątek;
 7. odnośniki do poszczególnych stron tego wątku;
 8. liczbę postów w tym wątku (pomijając pierwszy post wątku);
 9. liczbę wyświetleń tego wątku;
 10. tagi przypisane do tego wątku;
 11. autora ostatniego posta w tym wątku;
 12. datę utworzenia ostatniego posta w tym wątku, będącą odnośnikiem do tego posta.

Informacja: przy niektórych rozdzielczościach ekranu niektóre z wymienionych elementów mogą być niedostępne.

Użytkownik może sortować wątki na liście wątków na następujące sposoby:

 1. po dacie utworzenia ostatniego posta wątku;
 2. po dacie utworzenia wątku;
 3. po liczbie postów w wątku;
 4. po liczbie wyświetleń wątku;
 5. po liczbie głosów oddanych na wątek.

Infomacja: przy niektórych rozdzielczościach ekranu sortowanie wątków może być niedostępne.

Kiedy użytkownik jest w zakładce "Wszystkie", wtedy pasek boczny zawiera dodatkowo liczbę wszystkich wątków na forum.

Zakładka "Obserwowane"

W zakładce "Obserwowane" użytkownik może przeglądać listę wątków zawierającą wątki obserwowane przez użytkownika.

Kiedy użytkownik jest w zakładce "Obserwowane", wtedy pasek boczny zawiera dodatkowo liczbę wątków obserwowanych przez użytkownika.

Zakładka "Moje"

W zakładce "Moje" użytkownik może przeglądać listę wątków, które utworzył, lub w których napisał co najmniej jeden post.

Zakładka "Moje tagi"

W zakładce "Moje tagi" użytkownik może przeglądać listę wątków zawierającą każdy wątek otagowany przynajmniej jednym tagiem występującym na liście moich tagów tego użytkownika.

Kiedy użytkownik jest w zakładce "Moje tagi", wtedy pasek boczny zawiera dodatkowo liczbę wątków otagowanych przynajmniej jednym tagiem występującym na liście moich tagów tego użytkownika.

Więcej informacji: Personalizowanie forum

Widok wątków kategorii

Widok wątków kategorii umożliwia przeglądanie wszystkich wątków w wybranej kategorii lub podkategorii forum. Zawiera:

 1. listę wątków zawierającą wątki z danej kategorii lub podkategorii; jeżeli ta kategoria posiada wątki przypięte, są one wyświetlane zawsze na początku listy i nie podlegają sortowaniu;
 2. przycisk "Nowy wątek" umożliwiający utworzenie wątku w danej kategorii lub podkategorii;
 3. pasek boczny;
 4. formularz umożliwiający nawigację po kategoriach i podkategoriach forum;
 5. formularz umożliwiający zmianę liczby wątków wyświetlanych na jednej stronie w każdej (!) kategorii i podkategorii.

Wątki przypięte są to wątki wyróżnione w danej kategorii lub podkategorii z uwagi na ich wartość dla społeczności Serwisu. Dana kategoria lub podkategoria może nie mieć żadnych wątków przypiętych.

Użytkownik może wyświetlić widok wątków kategorii dla danej kategorii, naciskając nazwę tej kategorii. Może to zrobić w dwóch miejscach:

 1. w zakładce "Kategorie" w widoku forum, w pozycji odnoszącej się do tej kategorii;
 2. w pop-up menu kategorii, w pozycji odnoszącej się do tej kategorii.

Użytkownik może wyświetlić widok wątków kategorii dla danej podkategorii. Może to zrobić, naciskając nazwę tej podkategorii w widoku wątków tej kategorii, która zawiera tę podkategorię.

Pop-up menu kategorii jest to pop-up menu pojawiające się po najechaniu kursorem na przycisk "Forum" w menu głównym Serwisu. Zawiera listę kategorii forum pogrupowaną w działy.

Pasek boczny w widoku wątków kategorii zawiera dodatkowo:

 1. przycisk z ikoną oka i etykietą "Oznacz jako przeczytane" – umożliwiający użytkownikowi oznaczenie wszystkich wątków w danej kategorii jako "przeczytane"; uwaga: użytkownik nie może cofnąć tej operacji, należy więc ostrożnie korzystać z tej opcji;
 2. liczbę wątków w kategorii.

Widok wątku

Widok wątku umożliwia przeglądanie postów w wątku. Jest on dostępny po naciśnięciu tytułu danego wątku w pozycji odnoszącej się do tego wątku na każdej liście wątków.

Widok danego wątku zawiera:

 1. tytuł tego wątku;
 2. listę postów tego wątku;
 3. pasek boczny;
 4. przycisk "Nowy wątek", umożliwiający utworzenie nowego wątku w tej samej kategorii co ten wątek;
 5. przycisk "Odpowiedz" (element formularza odpowiedzi);
 6. tagi przypisane do wątku (na dole pierwszego posta wątku);
 7. formularz umożliwiający zmianę liczby postów wyświetlanych na jednej stronie w każdym (!) wątku;
 8. formularz odpowiedzi w tym wątku;
 9. formularz umożliwiający nawigację po kategoriach forum dyskusyjnego.

Pasek boczny w widoku wątku zawiera dodatkowo przycisk obserwacji wątku.

Post

Post zawiera:

 • w nagłówku: login autora posta; jeśli autor posta jest również autorem wątku, w którym jest ten post (tzw. OP), jego login zawiera zielone tło;
 • w nagłówku, jeżeli rozmiar ekranu na to pozwala: informację, czy post został już co najmniej raz wyświetlony (TODO: czy na pewno chodzi o wyświetlenie?) przez użytkownika; reprezentowana jest ona przez ikonę pomarańczowego kółka o białym obramowaniu;
 • w nagłówku: czas utworzenia posta (w przypadku pierwszego posta w wątku jest to czas utworzenia wątku);
 • pole informacji o użytkowniku (patrz niżej);
 • treść;
 • przycisk oceny tego posta (w przypadku posta, który nie jest pierwszy w wątku) lub wątku, w którym jest ten post (w przypadku pierwszego posta wątku);
 • licznik pokazujący bieżącą liczbę głosów na ten post (w przypadku posta, który nie jest pierwszy w wątku) lub wątek, w którym jest ten post (w przypadku pierwszego posta wątku);
 • sekcję komentarzy do posta (poniżej stopki; widoczna jedynie, gdy co najmniej jeden komentarz został dodany do posta) (patrz niżej);
 • w stopce: menu posta.

Pole informacji o użytkowniku

Pole informacji o danym użytkowniku zawiera:

 • awatar tego użytkownika;
 • informację, czy ten użytkownik jest aktualnie obecny w Serwisie (TODO: co to dokładnie oznacza?), reprezentowaną przez zielonę kropkę w prawym dolnym rogu awatara; informacja ta jest wyświetlana jedynie, gdy użytkownik jest aktualnie obecny;
 • jeśli rozmiar ekranu na to pozwala: czas rejestracji tego użytkownika w Serwisie;
 • jeśli rozmiar ekranu na to pozwala: czas ostatniej wizyty (TODO: co to znaczy?) tego użytkownika w Serwisie;
 • jeśli rozmiar ekranu na to pozwala i jeśli użytkownik włączył wyświetlanie tej informacji: liczbę postów tego użytkownika.

Sekcja komentarzy do posta

Sekcja komentarzy do posta zawiera:

 1. listę komentarzy;
 2. jeśli został naciśnięty przycisk tworzenia komentarza: formularz tworzenia lub edycji komentarza.
Komentarz

Komentarz zawiera, patrząc od lewej strony:

 1. treść;
 2. nazwę użytkownika, który go utworzył;
 3. czas jego utworzenia;
 4. menu, zawierające: (1) przycisk z ikoną ołówka, umożliwiający edycję komentarza; (2) przycisk z ikoną krzyżyka, umożliwiający usunięcie komentarza; (3) przycisk zmiany komentarza w post; zawiera on ikonę "fokusa".

Menu posta

Menu danego posta zawiera:

 1. przycisk obserwacji posta;
 2. przycisk umożliwiający skopiowanie linku do posta do schowka; zawiera on ikonę sieci kontaktów oraz etykietę "Udostępnij";
 3. przycisk tworzenia komentarza;
 4. przycisk cytowania (patrz niżej);
 5. przycisk odpowiedzi (patrz niżej);
 6. przycisk zgłaszania treści.
Przycisk cytowania

Przycisk cytowania w menu danego posta umożliwia cytowanie tego posta. Przycisk ten zawiera ikonę cudzysłowu. Po jego naciśnięciu treść tego posta zostaje skopiowana do pola tekstowego formularza odpowiedzi wątku i sformatowana jako cytat.

Przycisk odpowiedzi

Przycisk odpowiedzi usprawnia proces odpowiadania w wątku. Zawiera on znak "@" (małpa) oraz etykietę "Odpowiedz".

Naciśnięcie przycisku odpowiedzi w menu danego posta wywołuje następujące zdarzenia:

 1. przewinięcie widoku strony do pola tekstowego formularza odpowiedzi w wątku, w którym jest ten post;
 2. wspomnienie autora tego posta w wyżej wymienionym polu tekstowym.

Zobacz też

0 komentarzy