Przeglądanie forum

Ten artykuł opisuje możliwości przeglądania forum dyskusyjnego.

***

Treści na forum prezentują strukturę hierarchiczną: wątki pogrupowane są w kategorie, a kategorie pogrupowane są w działy. Jeden wątek może być tylko w jednej kategorii, a jedna kategoria tylko w jednym dziale.

Użytkownik może przeglądać forum, korzystając z jednego z trzech widoków:

 • widok forum;
 • widok wątków kategorii;
 • widok wątku.

Widok forum

Widok forum umożliwia przeglądanie wszystkich wątków na forum, w tym filtrowanie ich. Jest on dostępny po naciśnięciu przycisku "Forum" w głównym menu Serwisu 4programmers.net (dalej w skrócie "Serwis"). Zawiera:

 • zakładki umożliwiające przeglądanie wybranych lub wszystkich wątków;
 • pasek narzędziowy.

Pasek narzędziowy jest to panel lub pop-up panel, obecny w widoku forum oraz w widoku wątków kategorii. Pasek narzędziowy jest wyświetlany w dwóch wersjach, w zależności od rozdzielczości ekranu:

 • przy mniejszych rozdzielczościach: jako pop-up panel, pojawiający się po naciśnięciu przycisku z trzema poziomymi liniami (tzw. "przycisk hamburgera"), znajdującego się na górze, po prawej stronie aktualnego widoku;
 • przy większych rozdzielczościach: jako panel, po prawej stronie aktualnego widoku.

Pasek narzędziowy w każdym widoku zawiera:

 1. przycisk oznaczania wątków jako "przeczytane"; to, które wątki zostaną oznaczone jako "przeczytane" po naciśnięciu tego przycisku, jest zależne od tego, w jakim widoku i w jakiej zakładce jest użytkownik aktualnie;
 2. listę ofert pracy sugerowanych użytkownikowi;
 3. panel moich tagów;
 4. panel popularnych tagów; wyświetlane są w nim najpopularniejsze tagi na forum.

Zakładka "Kategorie"

W zakładce "Kategorie" użytkownik może przeglądać kategorie forum oraz ich podkategorie, pogrupowane w działy. Użytkownik może określić, które pozycje listy kategorii każdego działu będą wyświetlane oraz w jakiej kolejności; więcej informacji: Personalizowanie forum

Dla każdej kategorii są zaprezentowane następujące informacje:

 1. logo tej kategorii; po najechaniu kursorem zmienia się ono w przycisk do oznaczania wątków jako "przeczytane";
 2. nazwa tej kategorii; jest ona również linkiem do widoku wątków kategorii;
 3. lista podkategorii tej kategorii (jeśli występują) lub trzy najpopularniejsze (TODO: ?) tagi, nadane wątkom, które ta kategoria zawiera;
 4. liczba wątków w tej kategorii;
 5. liczba postów w tej kategorii;
 6. informacje o ostatnio aktywnym wątku.

Użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie wątki z danej kategorii jako "przeczytane", naciskając przycisk z ikoną oka, wyświetlający się po najechaniu kursorem na logo tej kategorii. Uwaga: tej operacji nie można cofnąć (TODO: czy na pewno?).

Użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie wątki na forum jako "przeczytane", naciskając przycisk z ikoną oka i etykietą "Oznacz jako przeczytane" znajdujący się na górze paska narzędziowego. Uwaga: tej operacji nie można cofnąć (TODO: czy na pewno?).

Zakładka "Wszystkie"

W zakładce "Wszystkie" użytkownik może przeglądać listę wątków zawierającą wszystkie wątki na forum.

Lista wątków jest to każda lista zawierająca wątki. Każda pozycja tej listy odnosi się do jednego wątku i zawiera:

 1. przycisk oznaczania wątku w tej pozycji jako "przeczytany" wraz z informacją, czy wątek jest nieprzeczytany (pomarańczowa kropka);
 2. tytuł wątku w tej pozycji;
 3. czas utworzenia wątku w tej pozycji;
 4. autora wątku w tej pozycji;
 5. kategorię lub podkategorię, do jakiej należy wątek w tej pozycji;
 6. odnośniki do poszczególnych stron wątku w tej pozycji;
 7. liczbę odpowiedzi w wątku w tej pozycji;
 8. liczbę wyświetleń wątku w tej pozycji;
 9. tagi przypisane do wątku w tej pozycji;
 10. autora ostatniej odpowiedzi w wątku w tej pozycji;
 11. datę utworzenia ostatniego postu wątku w tej pozycji, będącą odnośnikiem do tego postu.

Informacja: przy niektórych rozdzielczościach ekranu niektóre z wymienionych elementów mogą być niedostępne.

Użytkownik może sortować wątki na liście wątków na następujące sposoby:

 1. po dacie utworzenia ostatniego postu wątku;
 2. po dacie utworzenia wątku;
 3. po liczbie odpowiedzi w wątku;
 4. po liczbie wyświetleń wątku;
 5. po liczbie głosów oddanych na wątek.

Infomacja: przy niektórych rozdzielczościach ekranu sortowanie wątków może być niedostępne.

Użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie wątki na forum jako "przeczytane", naciskając przycisk z ikoną oka i etykietą "Oznacz jako przeczytane" znajdujący się na górze paska narzędziowego. Uwaga: tej operacji nie można cofnąć (TODO: czy na pewno?).

Kiedy użytkownik jest w zakładce "Wszystkie", wtedy pasek narzędziowy zawiera dodatkowo liczbę wszystkich wątków na forum.

Zakładka "Obserwowane"

W zakładce "Obserwowane" użytkownik może przeglądać listę wątków zawierającą wątki obserwowane przez użytkownika.

Użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie wątki obserwowane przez niego jako "przeczytane", naciskając przycisk z ikoną oka i etykietą "Oznacz jako przeczytane" znajdujący się na górze paska narzędziowego. Uwaga: tej operacji nie można cofnąć (TODO: czy na pewno?).

Kiedy użytkownik jest w zakładce "Obserwowane", wtedy pasek narzędziowy zawiera dodatkowo liczbę wątków obserwowanych przez użytkownika.

Zakładka "Moje"

TODO

Zakładka "Moje tagi"

W zakładce "Moje tagi" użytkownik może przeglądać listę wątków zawierającą każdy wątek otagowany przynajmniej jednym tagiem występującym na liście moich tagów tego użytkownika.

Użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie wątki otagowane przynajmniej jednym tagiem występującym na liście moich tagów tego użytkownika jako "przeczytane", naciskając przycisk z ikoną oka i etykietą "Oznacz jako przeczytane" znajdujący się na górze paska narzędziowego. Uwaga: tej operacji nie można cofnąć (TODO: czy na pewno?).

Kiedy użytkownik jest w zakładce "Moje tagi", wtedy pasek narzędziowy zawiera dodatkowo liczbę wątków otagowanych przynajmniej jednym tagiem występującym na liście moich tagów tego użytkownika.

TODO
## Moje tagi

Użytkownik może zdefiniować listę "ulubionych" tagów, tzw. "moich tagów", w celu łatwiejszego wyszukiwania wątków nimi oznaczonych.

Aby utworzyć listę "moich tagów", należy:

1. nacisnąć przycisk "(Brak tagów. Kliknij, aby dodać)" w panelu "Moje tagi" na *[pasku narzędziowym forum](https://4programmers.net/Pomoc/Forum_dyskusyjne/Widoki_na_forum)*;
2. po pojawieniu się formularza wpisać tag lub tagi w polu tekstowym; w przypadku wielu tagów poszczególne tagi oddzielić spacją lub przecinkiem;
3. nacisnąć przycisk "Zapisz".

Po utworzeniu listy "moich tagów" zacznie być ona wyświetlana w panelu "Moje tagi" na *[pasku narzędziowym forum](https://4programmers.net/Pomoc/Forum_dyskusyjne/Widoki_na_forum)*.

Aby edytować listę "moich tagów", należy:

1. nacisnąć przycisk z ikoną koła zębatego w panelu "Moje tagi" na *[pasku narzędziowym forum](https://4programmers.net/Pomoc/Forum_dyskusyjne/Widoki_na_forum)*;
3. po pojawieniu się formularza edytować listę tagów; w przypadku wielu tagów oddzielić poszczególne tagi spacją lub przecinkiem;
4. nacisnąć przycisk "Zapisz".

Użytkownik może wyświetlić *[listę wątków](https://4programmers.net/Pomoc/Forum_dyskusyjne/Widoki_na_forum)* zawierającą wątki otagowane przynajmniej jednym "moim tagiem", przechodząc do *[widoku moich tagów](https://4programmers.net/Pomoc/Forum_dyskusyjne/Widoki_na_forum)*.

Więcej informacji:

Widok wątków kategorii

Widok wątków kategorii umożliwia przeglądanie wszystkich wątków w wybranej kategorii forum. Zawiera:

 1. listę wątków zawierającą wątki z danej kategorii; jeżeli ta kategoria posiada wątki przypięte, są one wyświetlane zawsze na początku listy wątków i nie podlegają sortowaniu;
 2. przycisk "Nowy wątek" umożliwiający [utworzenie wątku (TODO: link)] w danej kategorii;
 3. pasek narzędziowy;
 4. formularz umożliwiający nawigację po kategoriach;
 5. formularz umożliwiający zmianę liczby wątków wyświetlanych na jednej stronie w każdej kategorii.

Wątki przypięte są to wątki wyróżnione w danej kategorii z uwagi na ich wartość dla społeczności Serwisu. Dana kategoria może nie mieć żadnych wątków przypiętych.

Użytkownik może wyświetlić widok wątków kategorii dla danej kategorii, naciskając nazwę tej kategorii. Może to zrobić w dwóch miejscach:

 1. w zakładce "Kategorie" w widoku forum, w pozycjach z poszczególnymi kategoriami;
 2. w pop-up menu kategorii, w pozycjach z poszczególnymi kategoriami.

Pop-up menu kategorii jest to pop-up menu pojawiające się po najechaniu kursorem na przycisk "Forum" w głównym menu Serwisu. Zawiera listę kategorii forum pogrupowaną w działy.

Użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie wątki w danej kategorii jako "przeczytane", naciskając przycisk z ikoną oka i etykietą "Oznacz jako przeczytane" znajdujący się na górze paska narzędziowego w tej kategorii. Uwaga: tej operacji nie można cofnąć (TODO: czy na pewno?).

Pasek narzędziowy w widoku wątków kategorii zawiera dodatkowo liczbę wątków w kategorii.

Widok wątku

Widok wątku umożliwia przeglądanie postów w wątku. Jest on dostępny po naciśnięciu TODO

TODO


TODO
Tagi przypisane do danego wątku są wyświetlane w dwóch miejscach:

1. w *[widoku wątku](https://4programmers.net/Pomoc/Forum_dyskusyjne/Widoki_na_forum)*: na dole pierwszego posta wątku;
2. na *[liście wątków](https://4programmers.net/Pomoc/Forum_dyskusyjne/Widoki_na_forum)*: w pozycji z tym wątkiem.

TODO
## Zobacz też

* https://4programmers.net/Mikroblogi/View/15547
* https://4programmers.net/Mikroblogi/View/2096
* [Nowa wersja - 2.1](https://4programmers.net/Blog/Nowa_wersja_-_2.1)
* https://4programmers.net/Blog/Zmiany_na_forum

0 komentarzy