Obserwowanie treści w Serwisie i dodawanie ich do ulubionych

Ten artykuł opisuje funkcjonalności obserwowania treści w Serwisie 4programmers.net i dodawania ich do "ulubionych".

***

W Serwisie 4programmers.net (dalej w skrócie: "Serwis") użytkownik może obserwować treści niektórych typów. Dodatkowo użytkownik może treści niektórych typów dodawać do "ulubionych". Obserwowanie danej treści lub posiadanie jej w "ulubionych" oznacza otrzymywanie powiadomień o czynnościach z nią związanych.

W następujących miejscach w Serwisie użytkownik może obserwować treści następujących typów:

 • na forum dyskusyjnym: wątki i posty;
 • na mikroblogach: wpisy.

W następujących miejscach w Serwisie użytkownik może dodać do "ulubionych" treści następujących typów:

Wyświetlanie treści obserwowanych i dodanych do "ulubionych"

Użytkownik może wyświetlić listę treści, które obserwuje, oraz które dodał do "ulubionych", w panelu ulubionych i obserwowanych stron; panel ten dostępny jest w widoku konta, w zakładce "Ulubione i obserwowane strony". Panel ten zawiera następujące zakładki:

 • "Wątki na forum" – zawierającą listę odnoszącą się do wątków obserwowanych przez użytkownika;
 • "Oferty pracy" – zawierającą listę odnoszącą się do ofert pracy dodanych przez użytkownika do "ulubionych";
 • "Mikroblogi" – zawierającą listę odnoszącą się do wpisów na mikroblogach obserwowanych przez użytkownika.

Każda pozycja listy w każdej zakładce odnosi się do jednej treści i zawiera następujące informacje:

 • tytuł tej treści;
 • czas rozpoczęcia obserwowania tej treści lub dodania jej do "ulubionych".

Obserwowanie wątków na forum dyskusyjnym

Co dokładnie oznacza "obserwowanie wątków"?

Jeśli użytkownik obserwuje dany wątek, to oznacza, że otrzymuje powiadomienia w przypadkach odnoszących się do wątków na forum dyskusyjnym, wymienionych w sekcji "Rodzaje czynności wywołujących powiadomienie/Forum dyskusyjne" artykułu Powiadomienia.

Rozpoczęcie obserwowania wątku

Użytkownik może rozpocząć obserwowanie danego wątku, naciskając przycisk obserwacji wątku. Przycisk ten zawiera ikonę gwiazdki. Jest on dostępny w dwóch miejscach:

Po rozpoczęciu obserwowania:

 1. ikona w przycisku obserwacji wątku otrzymuje wypełnienie;
 2. jeśli został naciśnięty przycisk obserwacji wątku na pasku narzędziowym, etykieta przycisku zmienia się na "Zakończ obserwację";
 3. na liście w zakładce "Wątki na forum" w panelu ulubionych i obserwowanych stron pojawia się pozycja odnosząca się do tego wątku.

Zakończenie obserwowania wątku

Użytkownik może zakończyć obserwowanie danego wątku, naciskając przycisk obserwacji wątku.

Po zakończeniu obserwowania:

 1. ikona w przycisku obserwacji wątku traci wypełnienie;
 2. jeśli został naciśnięty przycisk obserwacji wątku na pasku narzędziowym, etykieta przycisku zmienia się na "Obserwuj wątek";
 3. z listy w zakładce "Wątki na forum" w panelu ulubionych i obserwowanych stron znika pozycja odnosząca się do tego wątku.

Obserwowanie postów na forum dyskusyjnym

Co dokładnie oznacza "obserwowanie postów"?

Jeśli użytkownik obserwuje dany post, to oznacza, że otrzymuje powiadomienia w przypadkach odnoszących się do postów na forum dyskusyjnym, wymienionych w sekcji "Rodzaje czynności wywołujących powiadomienie/Forum dyskusyjne" artykułu Powiadomienia.

Rozpoczęcie obserwowania posta

Użytkownik może rozpocząć obserwowanie posta, naciskając przycisk obserwacji posta. Przycisk ten zawiera ikonę dzwonka; jeśli rozmiar ekranu na to pozwala, przycisk ten zawiera dodatkowo etykietę "Obserwuj". Jest on dostępny w menu posta.

Po rozpoczęciu obserwowania ikona w przycisku obserwacji posta otrzymuje wypełnienie.

Zakończenie obserwowania posta

Użytkownik może zakończyć obserwowanie posta, naciskając przycisk obserwacji posta.

Po zakończeniu obserwowania ikona w przycisku obserwacji posta traci wypełnienie.

Obserwowanie wpisów na mikroblogach

Co dokładnie oznacza "obserwowanie wpisów"?

Jeśli użytkownik obserwuje dany wpis, to oznacza, że otrzymuje powiadomienia w przypadkach odnoszących się do wpisów na mikroblogach, wymienionych w sekcji "Rodzaje czynności wywołujących powiadomienie/Mikroblogi" artykułu Powiadomienia.

Rozpoczęcie obserwowania wpisu

Użytkownik może rozpocząć obserwowanie wpisu, naciskając przycisk obserwacji wpisu. Przycisk ten zawiera ikonę dzwonka; jeśli rozmiar ekranu na to pozwala, przycisk ten zawiera dodatkowo etykietę "Obserwuj". Jest on dostępny w menu wpisu.

Po rozpoczęciu obserwowania wpisu:

 1. ikona w przycisku obserwacji wpisu otrzymuje wypełnienie;
 2. na liście w zakładce "Mikroblogi" w panelu ulubionych i obserwowanych stron pojawia się pozycja odnosząca się do tego wpisu.

Zakończenie obserwowania wpisu

Użytkownik może zakończyć obserwowanie wpisu, naciskając przycisk obserwacji wpisu.

Po zakończeniu obserwowania:

 1. ikona w przycisku obserwacji wpisu traci wypełnienie;
 2. z listy w zakładce "Mikroblogi" w panelu ulubionych i obserwowanych stron znika pozycja odnosząca się do tego wpisu.

Dodawanie do "ulubionych" artykułów w Kompendium

Co dokładnie oznacza "dodawanie artykułów do 'ulubionych'"?

Jeśli użytkownik dodał dany artykuł do "ulubionych", to oznacza, że otrzymuje powiadomienia w przypadkach odnoszących się do artykułów w Kompendium, wymienionych w sekcji "Rodzaje czynności wywołujących powiadomienie/Kompendium" artykułu Powiadomienia.

Dodanie artykułu do "ulubionych"

Uwaga: ta funkcjonalność dostępna jest jedynie dla artykułów o rodzajach: artykuł zwykły oraz kategoria artykułów.

Użytkownik może dodać artykuł do "ulubionych", naciskając przycisk dodawania lub usuwania artykułu z "ulubionych". Przycisk ten zawiera etykietę "Dodaj do ulubionych"; jeśli rodzaj artykułu to "artykuł zwykły", zawiera dodatkowo ikonę gwiazdki. Znajduje się on w menu artykułu.

Uwaga: jeśli rozmiar ekranu na to nie pozwala, to przycisk dodawania artykułu do "ulubionych" nie będzie widoczny w przypadku kategorii artykułów.

Po dodaniu artykułu do "ulubionych":

 1. etykieta w przycisku dodawania artykułu do "ulubionych" zmienia się na "Usuń z ulubionych";
 2. w przypadku artykułu zwykłego: ikona w wyżej wymienionym przycisku otrzymuje wypełnienie.

Usunięcie artykułu z "ulubionych"

Użytkownik może usunąć artykuł z "ulubionych", naciskając przycisk dodawania lub usuwania artykułu z "ulubionych".

Po usunięciu artykułu z "ulubionych":

 1. etykieta w przycisku dodawania artykułu do "ulubionych" zmienia się na "Dodaj do ulubionych";
 2. w przypadku artykułu zwykłego: ikona w wyżej wymienionym przycisku traci wypełnienie.

Dodawanie do "ulubionych" ofert pracy (moduł "Praca")

Co dokładnie oznacza "dodawanie ofert pracy do 'ulubionych'"?

Jeśli użytkownik dodał daną ofertę pracy do "ulubionych", to oznacza, że otrzymuje powiadomienia w przypadkach odnoszących się do ofert pracy, wymienionych w sekcji 'Rodzaje czynności wywołujących powiadomienie/Moduł "Praca"' artykułu Powiadomienia.

Dodanie oferty pracy do "ulubionych"

Użytkownik może dodać daną ofertę pracy do "ulubionych" na dwa sposoby:

 • naciskając przycisk dodawania oferty pracy do "ulubionych" w menu na dole pozycji odnoszącej się do tej oferty, na liście w widoku wszystkich ofert pracy; w tym menu przycisk ten zawiera ikonę serduszka i etykietę "Ulubiona";
 • naciskając przycisk dodawania oferty pracy do "ulubionych" w menu oferty pracy (w widoku oferty pracy); w tym menu przycisk ten zawiera ikonę gwiazdki i etykietę "Dodaj do ulubionych".

Po dodaniu danej oferty pracy do "ulubionych":

 1. ikona w przycisku dodawania oferty pracy do "ulubionych" w menu w pozycji odnoszącej się do tej oferty na liście w widoku wszystkich ofert pracy otrzymuje wypełnienie;
 2. ikona w przycisku dodawania oferty pracy do "ulubionych" w menu oferty pracy (w widoku oferty pracy) otrzymuje wypełnienie;
 3. etykieta w przycisku dodawania oferty pracy do "ulubionych" w menu oferty pracy (w widoku oferty pracy) zmienia się na "Usuń z ulubionych";
 4. na liście ulubionych ofert pracy na pasku bocznym (w widoku wszystkich ofert pracy) pojawia się pozycja odnosząca się do tej oferty.

Usunięcie oferty pracy z "ulubionych"

Użytkownik może usunąć daną ofertę pracy z "ulubionych" na dwa sposoby:

Po usunięciu danej oferty pracy z "ulubionych":

 1. ikona w przycisku dodawania oferty pracy do "ulubionych" w menu w pozycji odnoszącej się do tej oferty na liście w widoku wszystkich ofert pracy traci wypełnienie;
 2. ikona w przycisku dodawania oferty pracy do "ulubionych" w menu oferty pracy (w widoku oferty pracy) traci wypełnienie;
 3. etykieta w przycisku dodawania oferty pracy do "ulubionych" w menu oferty pracy (w widoku oferty pracy) zmienia się na "Dodaj do ulubionych";
 4. z listy ulubionych ofert pracy na pasku bocznym (w widoku wszystkich ofert pracy) znika pozycja odnosząca się do tej oferty.

0 komentarzy