Aplikowanie

Ten artykuł opisuje proces aplikowania na ofertę pracy.

***

Użytkownik może aplikować na daną ofertę pracy, naciskając jeden z dwóch przycisków:

Po naciśnięciu któregokolwiek z tych przycisków zostaje wyświetlony formularz aplikowania na stanowisko. Formularz ten zawiera:

 • w nagłówku: nazwę stanowiska, będącą linkiem do oferty pracy na tym stanowisku,
 • sekcję "Email", zawierającą pole tekstowe, umożliwiające podanie adresu e-mail aplikanta,
 • sekcję "Imię i nazwisko", zawierającą pole tekstowe, umożliwiające podanie imienia i nazwiska aplikanta,
 • sekcję "Numer telefonu", zawierającą pole tekstowe, umożliwiające podanie numeru telefonu aplikanta,
 • sekcję "CV/Resume" (patrz niżej),
 • sekcję "Konto Github", zawierającą pole tekstowe, umożliwiające podanie adresu URL konta aplikanta na GitHubie,
 • sekcję "Minimalne oczekiwania wynagrodzenie", zawierającą listę rozwijaną, umożliwiającą wybór przedziału, w którym znajduje się minimalne wynagrodzenie, jakiego oczekuje aplikant,
 • sekcję "Obecny okres wypowiedzenia", zawierającą listę rozwijaną, umożliwiającą wybór okresu wypowiedzenia, który wiąże aplikanta przez rozpoczęciem nowej pracy,
 • sekcję "Wiadomość dla pracodawcy/zleceniodawcy", zawierającą edytor WYSIWYG umożliwiający wprowadzenie wiadomości od aplikanta do pracodawcy (zleceniodawcy),
 • przycisk wyboru, umożliwiający określenie, czy dane podane w formularzu powinny być zapisane (TODO: gdzie?),
 • przycisk z etykietą "Wyślij", umożliwiający wysłanie aplikacji na stanowisko do pracodawcy (zleceniodawcy),
 • informację o zgodach, których udzieli aplikant, jeśli zdecyduje się wysłać aplikację, zawierającą linki do regulaminu oraz polityki prywatności Serwisu 4programmers.net.

Sekcja "CV/Resume"

Sekcja "CV/Resume" umożliwia załączenie do formularza aplikowania na stanowisko pliku zawierającego CV i/lub résumé aplikanta.

Sekcja ta zawiera przycisk z ikoną plusa, otwierający okno dialogowe "File Upload", umożliwiające wybór pliku.

Plik musi spełniać następujące warunki:

 1. posiada rozszerzenie .pdf, .doc, .docx lub .rtf,
 2. jego rozmiar wynosi 5 MB lub mniej.

0 komentarzy