Obserwowanie i blokowanie innych użytkowników

Ten artykuł opisuje funkcjonalność obserwowania i blokowania innych użytkowników w Serwisie 4programmers.net.

***

Użytkownik może obserwować lub blokować innych użytkowników. Jeśli użytkownik obserwuje innego użytkownika, to oznacza, że otrzymuje powiadomienia o czynnościach niektórych rodzajów, wykonanych przez tego użytkownika. Jeśli natomiast blokuje go, to oznacza, że ani nie otrzymuje powiadomień o czynnościach niektórych rodzajów wykonanych przez tego użytkownika, ani nie widzi treści, których te czynności dotyczą.

Zarządzanie obserwowaniem i blokowaniem użytkowników

Użytkownik może zarządzać funkcjonalnością obserwowania i blokowania użytkowników, korzystając z panelu obserwowania i blokowania użytkowników. Panel ten jest dostępny w widoku ustawień konta, po wybraniu pozycji "Zablokowani oraz obserwowani" z menu po lewej stronie. Panel zawiera listę obserwowanych i blokowanych użytkowników. Jest to lista użytkowników, których użytkownik obecnie obserwuje lub blokuje.

Obserwowanie użytkowników

Co dokładnie oznacza "obserwowanie użytkownika"?

Jeśli użytkownik obserwuje innego użytkownika, to oznacza, że otrzymuje powiadomienia w następujących przypadkach:

 • jeśli obserwowany użytkownik utworzy wątek na forum dyskusyjnym;
 • jeśli obserwowany użytkownik utworzy post w istniejącym wątku na forum dyskusyjnym;
 • jeśli obserwowany użytkownik utworzy wpis na swoim mikroblogu.

Rozpoczęcie obserwowania użytkownika

Użytkownik może rozpocząć obserwowanie danego użytkownika, naciskając przycisk obserwacji użytkownika. Przycisk ten ma etykietę "Obserwuj" i jest dostępny w następujących miejscach:

Po rozpoczęciu obserwowania:

 1. etykieta przycisku "Obserwuj" zmienia się na "Obserwujesz"; jego kolor zmienia się na zielony, a po najechaniu kursorem myszy – czerwony;
 2. na liście obserwowanych i blokowanych użytkowników pojawia się pozycja odnosząca się do tego użytkownika.

Jeśli dany użytkownik był blokowany przed rozpoczęciem obserwowania, po rozpoczęciu przestaje być blokowany.

Zakończenie obserwowania użytkownika

Użytkownik może zakończyć obserwowanie danego użytkownika na trzy sposoby:

 • naciskając przycisk "Obserwujesz" w pop-up panelu profilu tego użytkownika;
 • naciskając przycisk "Obserwujesz" w panelu proflu tego użytkownika;
 • naciskając przycisk "Przestań obserwować" w pozycji odnoszącej się do tego użytkownika na liście obserwowanych i blokowanych użytkowników.

Po zakończeniu obserwowania:

 • etykieta przycisku "Obserwujesz" zmienia się na "Obserwuj"; jego kolor zmienia się na biały, a po najechaniu kursorem myszy – zielony;
 • z listy obserwowanych i blokowanych użytkowników znika pozycja odnosząca się do tego użytkownika.

Blokowanie użytkowników

Co dokładnie oznacza "blokowanie użytkowników"?

Jeśli użytkownik blokuje danego użytkownika, to oznacza, że:

 1. nie widzi wpisów tego użytkownika na każdej liście wpisów na mikroblogu każdego użytkownika;
 2. nie widzi komentarzy tego użytkownika do wpisów na mikroblogu każdego użytkownika;
 3. nie otrzyma powiadomienia, gdy ten użytkownik wspomni go na forum dyskusyjnym w poście lub w komentarzu do posta;
 4. na forum dyskusyjnym zamiast postów tego użytkownika widzi informację o treści "Treść postu została ukryta ponieważ autorem jest zablokowany przez Ciebie użytkownik".

Rozpoczęcie blokowania użytkownika

Użytkownik może rozpocząć blokowanie danego użytkownika, naciskając przycisk "Zablokuj użytkownika", dostępny w menu wpisu w każdym wpisie tego użytkownika na jego mikroblogu.

Po naciśnięciu tego przycisku pojawia się okienko pop-up o treści: "Zablokować użytkownika? Nie będziesz widział komentarzy ani wpisów tego użytkownika". Aby rozpocząć blokowanie, należy nacisnąć przycisk "Tak, zablokuj"; aby nie rozpoczynać blokowania, należy nacisnąć przycisk "Anuluj".

Po rozpoczęciu blokowania na liście obserwowanych i blokowanych użytkowników pojawia się pozycja odnosząca się do tego użytkownika.

Jeśli dany użytkownik był obserwowany przed rozpoczęciem blokowania, po rozpoczęciu przestaje być obserwowany.

Zakończenie blokowania użytkownika

Użytkownik może zakończyć blokowanie danego użytkownika, naciskając przycisk "Odblokuj" na liście obserwowanych i blokowanych użytkowników w pozycji odnoszącej się do tego użytkownika.

Zobacz też

0 komentarzy