Silv
2019-05-18 04:11

[ Moja nauka Angulara 7, wpis nr 2 – źródła i materiały ]

Ten wpis należy do serii wpisów o mojej nauce Angulara. Tutaj można zobaczyć pierwszy wpis, w którym opisałem całość przedsięwzięcia w szczegółach: [ Moja nauka Angulara 7, wpi...


Z uwagi na to, że we wpisie nr 1 z tej serii zabrakło miejsca na dodawanie linków do nowych źródeł oraz materiałów (limit: 10 000 znaków), przeklejam wszystkie umieszczone tam źródła i materiały do tego, nowego wpisu. Będzie on zawierał tylko je. Jeżeli znów zabraknie miejsca (obecnie, na czas utworzenia, w tym wpisie jest ponad 2800 znaków), to pomyślę nad innym miejscem do ich przechowywania lub utworzę drugi wpis, także tylko ze źródłami i materiałami.

UPDATE: Ponieważ do końca wspomnianego limitu 10 000 znaków zostało niewiele, a źródeł i materiałów przybywa, przenoszę się na własny komputer. Ten wpis zostawiam tak, jak jest, a aktualizować będę jedynie u siebie. Chciałbym jedynie tymczasowo – może wymyślę inne miejsce online, gdzie będę trzymać ostateczną wersję listy (tj. aktualną na koniec nauki). Chciałbym, by całość nauki była spójna, a nie wiem, czy ma sens tworzenie kolejnych wpisów tu na mikroblogu.


Źródła i materiały

Słowniczek

  • "Źródło" – zbiór materiałów (czasem lista źródeł), w większości powiązanych bezpośrednio z nauką; mogą być one ze sobą powiązane lub nie; poza materiałami związanymi z nauką, dane źródło może zawierać także biblioteki, przykłady, wzorce, szablony, oprogramowanie itp.
  • "Materiał" – materiał powiązany z nauką; jest mniej lub bardziej integralną całością. Jeżeli za źródłem stoi pojedyncza data ({miesiąc} {rok}), oznacza ona datę utworzenia/publikacji materiału (lub rozpoczęcia, jeżeli jest wątkiem); jeżeli obecny jest okres ({miesiąc} {rok}-{miesiąc} {rok}), oznacza on okres od daty utworzenia/publikacji materiału (lub rozpoczęcia, jeżeli jest wątkiem) do daty ostatniej edycji (lub ostatniej aktywności, jeżeli jest wątkiem).

Wybór źródeł i materiałów

  • Źródła mogą zawierać wszystkie rodzaje materiałów (książki, kursy wideo, kursy stacjonarne itp.).
  • Materiały starałem się wybierać darmowe (na czas wyszukania), dostępne online, nie-interaktywne (tzn. takie, które nie wymagają pisania kodu w czasie nauki), nie-wideo, nie-podcasty oraz nie kursy stacjonarne.

Etykiety, którymi mogą być opisane materiały oraz niektóre źródła

  • to-be-read – żadne informacje z danego materiału nie zostały ocenione jako przydatne do tej pory, ale co najmniej jedna sekcja z danego materiału nie została przeczytana.
  • in-reading – czytanie materiału zostało rozpoczęte, ale nie zostało zakończone.
  • to-be-used – niektóre lub wszystkie informacje z danego materiału zostały ocenione jako przydatne w przyszłości (informacje to-be-used mogą być również used).
  • used – niektóre lub wszystkie informacje z danego materiały zostały wykorzystane (informacje used mogą być również to-be-used).
  • not-suitable – żadna z informacji z danego materiału nie została do tej pory wykorzystana ani oceniona jako przydatna w przyszłości; materiał jest wzmiankowany jedynie w celu uniknięcia pomyłki – uniknięcia czytania go po wtóre.

Lista źródeł i materiałów bezpośrednio dotyczących nauki Angulara i ew. AngularaJS

Dla kompletności: na naszym forum znajdują się co najmniej dwa działy, które zawierają informacje dla początkujących na temat technologii webowych. Są to:

Szukanie w nich słowem kluczowym "angular" znalazło co prawda kilka wzmianek o tej technologii, ale okazały się one nieadekwatne do mojej nauki.

Lista źródeł i materiałów jedynie powiązanych z nauką Angulara

Poniższa lista zawiera mniejszy wybór źródeł niż lista powyżej – nie zawiera źródeł, z których nie skorzystałem. Może ona zawierać dodatkową etykietę read, która oznacza, że materiał został przeczytany, ale został oceniony na przydatny jedynie teoretycznie (to znaczy, nie do wzmiankowania we wpisach).

Visual Code

Oj komuś tu się porządnie nudzi.. 4:11 😬 autyk?