lion137
2018-02-04 01:24

Faktoryzacja 2

Wypadałoby, poza naiwnym dzieleniem, jak tutaj dodać, jakieś efektwniejsze (ale jeszce w miarę proste) metody faktoryzacji. Na początek Pollard's Rho - artykuł jest jasny, jak ktoś chce poeksperymentować, to kod w Pythonie:

def rho(n):
    if miller_rabin(n):
        return n
    def g(x, m):
        return (x*x - 1) % m
    x = 2
    y = 2
    d = 1
    while d == 1:
        x = g(x, n)
        y = g(g(y, n), n)
        d = gcd(abs(x - y), n)
    if d == n:
        return False
    else:
        return d

Funkcja, nie zawsze musi zwrócić dzielnik pierwszy, w praktyce trzeba by ograniczyć liczę prób, a jest skuteczny gdy czynniki nie są duże; złożoność: O(n^1/4).

Do większych czynników Fermat, prosta obserwacja, że każda liczba nieparzysta jest równa różnicy dwóch kwadratów, prowadzi bezpośrednio do algorytmu, Python:

def fermat_factorization(n):
    def is_square(a):
        if a < 0:
            a = -a
        return int(sqrt(a)) * int(sqrt(a)) == a
    a = int(sqrt(n))
    b = a * a - n
    while not is_square(b):
        a += 1
        b = a * a - n
    return [a - int(sqrt(b)), a + int(sqrt(b))]

Ta zaś funkcja, przeciwnie do rho, zwraca najszybciej czynniki bliskie pierwiatkowi z n. Algorytmy się ładnie uzupełniają, mogłyby współpracować w faktoryzacji (najlepiej równolegle,).

Na koniec jeden z algorytmów faktoryzujących duże liczby(znowu Pollard) Pollard p -1 algorytm - artykuł tłumaczy jasno, kod(Python):

def pollard_p_minus_1(n, max_iter, b):
    """Performing Pollard p- 1 factorization,
    with odd number input"""
    for _ in range(max_iter):
        primes = prime_sieve(b)
        for i in range(len(primes)):
            primes[i] = primes[i] ** (int(log(n, primes[i])))
        m = reduce(op.mul, primes)
        g = gcd(modularexponenation(2, m, n) - 1, n)
        if 1 < g < n:
            return g
        if g == 1:
            b += (b // 5)
        if g == n:
            b -= (b // 5)

Początkowe b, a także ilość iteracji, trzeba dobrać, rekordy algorytmu tutaj: https://members.loria.fr/PZimmermann/records/Pminus1.html.
Dodam tylko, że jest używany przez Great Internet Mersenne Prime Research, i w moich paru testach spisywał się bardzo dobrze, złożoność: O(b × log b × log2 n), jako podstwa znowu pojawia się Małe Twierdzenie Fermata. To tyle, pozostała tylko notka o generowaniu liczb pierwszych, ale to już natępnym razem, do przeczytania! #Primes #Numerical #Python #python

lion137
2018-01-30 13:34

Faktoryzacja Do Liczb Pierwszych

Jak już były testy(hashtag Primes), to teraz faktoryzacja, artykuł na Wikipedii szczegółowo opisuje dostępne metody. Wiele z nich (tych do dużych liczb) jest skomplikowana i raczej dla nas (jeśli nie pracujemy w kryptografii czy coś w tym stylu) mało użyteczna.

Ale w matematyce rekreacyjnej, jak adventofcode, hackerrank, projecteuler czy inne, wystarczy, w miarę szybko faktoryzować do, powiedzmy 10^16. A to można łatwo zrobić mając obliczoną tablicę liczb pierwszych do pierwiastka z n.

def factorize_trial(n, primes):
    """Factorizing n"""
    if miller_rabin(n):
        return n
    result = []
    for p in primes:
        while n % p == 0:
            result.append(p)
            n //= p
        if miller_rabin(n):
            result.append(n)
            break
    return result

primes można wygenerować używając, na przykład tego: simple_sieve.
Użyłem też, trochę zoptymalizowanego miller_rabin:

def miller_rabin(n):
    d = n - 1
    s = 0
    while d % 2 == 0:
        d >>= 1
        s += 1
    for repeat in range(20):
        a = 0
        while a == 0:
            a = random.randrange(n)
        if not miller_rabin_pass(a, s, d, n):
            return False
    return True
 
def miller_rabin_pass(a, s, d, n):
    a_to_power = pow(a, d, n)
    if a_to_power == 1:
        return True
    for i in range(s - 1):
        if a_to_power == n - 1:
            return True
        a_to_power = (a_to_power * a_to_power) % n
    return a_to_power == n - 1

Algorytm, jak widać iteruje po primes, próbując dzielić i dołączać do tablicy wynikowej, na końcu pętli jest sprawdzenie pierwszości, żeby ewentualnie zakończyć, gdy po podzieleniu n stanie się pierwsze.
Złożoność będzie primes(sqrt(n)) - liczba liczb pierwszych do pierwiastka z n, czyli będzie działał najwolniej, gdy liczba będzie mieć dwa duże czynniki pierwsze, ale dla wiekszości jest w miarę szybki. Kod. #Primes #Theory #Python #Numerical

lion137
2018-01-29 09:20

Lucas - Lehmer Test

Żeby zakończyć przegląd efektywnych Prime Tests, część druga, część pierwsza dodam test Lucasa - Lehmera, sprawdza on tylko liczby pierwsze Mersenne'a - Zastosowania w kryptografii - jest szybszy niż Miller - Rabin. Artykuł na Wikipedii wyjaśnia dokładnie ideę i implementację. Dodam tylko kod w Pythonie:

def lucas_lehmer(p):
    s = 4
    m = exp(2, p) - 1
    for i in range(p - 2):
        s = ((s * s) - 2) % m
    return True if s == 0 else False

W sumie jest w tej samej klasie złożoności co Miller Rabin ale wykonuje mniej operacji. Program sprawdził 27 liczbę Mersenne'a w 79 sekund, gdzie Miller Rabin wyłączyłem po kilkunastu minutach.
Złożoność algorytmu O(p^2 log p log log p) - zakładając liniowy algorytm mnożenia (jak np. w GMP)

Czyli generalne program do sprawdzania dowolnych liczb: najlepszy wybór Miller - Rabin.
Do liczb Mersenne'a: Lucas - Lehmer.

Z probablistycznych jeszcze warto wspomnieć o teście Frobeniusa, jego jedna runda jest dłuższa, ale osiąga szybsze ograniczenie prawdopodobieństwa.
Są jeszcze algorytmy deterministyczne, jak na przykład AKS, ale jest niewydajny O((logn)^6).
Poza tym, AKS jest deterministyczny, ale w praktyce, jeśli Miller Rabin I AKS zwrócą różne wyniki na tej samej liczbie, to jest większa szansa, że to promieniowanie kosmiczne(!) przypadkiem zmmieniło bit i wynik w komputerze, na którym był zapuszczony AKS (gdyż liczył dłużej!). #Primes #Python #Theory #Numerical

Aryman1983

Takie wpisy to ja rozumiem, a nie płacze nad swoją niedolą :-) Dzięki!

lion137
2018-01-26 23:38

Miller Rabin Test

Obiecany Miler Rabin, część pierwsza. Test Fermata, był prawie dobry, tylko dla pewnej klasy liczb (niewielkiej, ale jednak) zawsze się mylił (były złożone, ale przechodziły). Okazuje się, że można to usunąć, (Miller Rabin).

Najpierw Twierdzenie Fermata trochę inaczej zapisane:
Jeśli n jest liczbą pierwszą, a a dowolną liczbą dodatnią mniejszą od n, to a podniesione do potęgi n - 1przystaje do 1 modulo n.

Czyli(opis algorytmu):
Bierzemy losową liczbę 0 < a < n i podnosimy ją do potęgi n - 1 modulo n;
Podnosząc do potęgi, w każdym momencie podnoszenia do kwadratu szukamy "nietrywialnego pierwiastka kwadratowego jedynki modulo n", czyli sprawdzamy czy kolejna liczba, nie równa jeden lub n - 1 i podniesiona do kwadratu nie jest równa jeden modulo n (jeśli taką znajdziemy to liczba jest złożona). Dla liczby nieparzystej i złożonej, dla co najmniej połowy liczb a < n -1, sprawdzanie tym sposobem odkryje nietrywialny pierwiastek. Dlatego procedura Miller Rabin nie może być oszukana i można w granicy zredukowac błąd do zera gdy liczba prób dąży do nieskończoności. Pseudokod:

test_nontrivial(a, n):
    # t and u, t >=1, u odd and 2^tu = n - 1
    x[0] = modular-exponenation(a, u, n);
    for i -> 1 to t:
        x[i] = x[i - 1]^2 mod n;
        if x[i] == 1 and x[i - 1] != 1 x[i - 1] != n - 1:
            return True (composite)
        if x[t] != 1:
            return True
    return False

Dzięki sztuczce z dobraniem t i u, na początku i ustaleniu x[0], potem, aby podnieść a do n -1 modulo n, wystarczy podnieść x do kwadratu t razy, co umożliwia sprawdzanie warunku. Po iteracji, gdy nie mamy jedynki if x[t] != 1 to zwracamy True i finalnie False (nie znaleźliśmy nietrywialnych pierwiastków).
Teraz wystarczy tylko wykonać odpowiednia ilość testów w pętli, aby uzyskać zadaną dokładność, pseudokod:

miller-rabin(n, s):
    for j <- 1 to s:
        a = random(1, n - 1);
        if nontrivial_root(a, n):
            return False (composite)
        else:
            return True

I kod w Pythonie (nie wiele się różniący:)):

# 2. Miler - Rabin
 
# procedure nontrivial_root, which looking for a non trivial square root of one mod n
 
def nontrivial_root(a, n):
    """checking Fermat Theorem, and non trivial square root"""
 
    # find t and u, such that u odd, t >= 1 and n - 1 = 2^tu:
    t, u = 0, n - 1
    while u % 2 == 0:
        t += 1
        u //= 2
 
    x0 = modularexponenation(a, u, n)
    for i in range(1, t + 1):
        x1 = x0 ** 2 % n
        if x1 == 1 and x0 != 1 and x0 != n - 1:
            return True
    if x1 != 1:
        return True
    return False
 
def miller_rabin(n, s):
    """Miler Rabin Test"""
 
    # Return True if n = 2
    if n == 2:
        return True
    # Return False if even
    if n % 2 == 0:
        return False
 
    for i in range(s):
        a = randint(1, n - 1)
        if nontrivial_root(a, n):
            return False
    return True

Dokładność, można udowodnić, że błąd (gdy miller_rabin zwróci True) wynosi najwyżej 1 / 2^s, czyli, zgodnie z tą odpowiedzią na stacoverflow: https://stackoverflow.com/a/6330138, s = 40 wystarcza w zupełności. I na koniec złożoność obliczeniowa: O(k * (logn)^3) - jak daleko odeszliśmy od wykładniczej (co prawda w bitach:)). Kod na githubie. Mam nadzieję, że wywód był jasny, to tyle, dziękuję za cierpliwość. #Theory #Primes #Python #python #Numerical

enedil

Tbh, pominąłeś wyjaśnienie najbardziej kluczowej kwestii, dlaczego właściwie można się ograniczyć do sprawdzania tych właśnie liczb, jako kandydatów na nietrywialne pierwiastki.

lion137

@enedil: Zobacz też w części pierwszej, nic nie pominałęm, tak jest definicja liczb Carmichael'a, i procedura nontrivial_root te liczby wykrywa, co powoduje, że miller-rabin jest ulepszonym testem Fermata - Przeprowadza go dla s liczb, przy okazji sprawdzając czy poza tym, że spełniają one warunki twierdzenia Fermata, nie są relatywnie pierwsze do n (czyli Carmichael numbers). Finalnie wracamy do warunków z pierwszego testu - mamy liczbę pierwszą z prawdobodobieństwem.

lion137
2018-01-26 01:49

Primality Tests, Test Fermata

Jak już powstał wpis o algorytmach numerycznych, to w temacie nie można nie wspomnieć o liczbach pierwszych, a zacząć wypada od testów pierwszości. Wypada również pominąć naiwne testy, oparte na szukaniu dzielników, bezużyteczne dla dużych liczb (w teorii liczb bilion to mała liczba) - mają złożoność wykładniczą w bitach.

Jako pierwszy, chyba najprostszy, opierający się na Małym Twierdzeniu Fermata:
Jeśli n jest liczbą pierwszą, a jest jakąkolwiek dodatnią liczbą mniejszą od n, to a podniesione do n - tej potęgi przystaje do a modulo n
Dwie liczby przystają do siebie modulo n, jeśli mają tą samą reszte przy dzieleniu przez n.

Idea, Jeśli n jest złożone, to większość liczb nie będzie spełniać relacji z twierdzenia, co prowadzi do algorytmu:
Mając dane n, weź liczbę 0 < a < n i oblicz a do potęgi n modulo n, jeśli wynik nie równa się a, to liczba jest (na 100%) złożona, jeśli się równa, to są spore szanse na to, że n jest pierwsza (skoro w przypadku złożonej większość liczb a nie spełnia zależności); teraz weź kolejne losowe 0 < a < n i jeśli spełnia, to szanse na pierwszość n rosną jeszcze bardziej, i każde kolejne sprawdzenie zwieksza naszą pewność. Taki algorytm, to Test Fermata.

Potrzebne do algorytmu potęgowanie modulo, znajduje się, na przykład tutaj. Kod (Python):

# Primality Tests
# Copyleft 2018 lion137
# 1. Fermat Test
 
from Euler import modularexponenation
import random
 
def fermat_test_single(n):
    """performs single Fermat test"""
    def test(a):
        return modularexponenation(a, n, n) == a
    return test(random.randint(1, n - 1))

Dość oczywista zgodność kodu ze specyfikacją. Następna funkcja wykonuje test zadaną ilośc razy, dając zaskakująco skuteczny test:

def fermat_extended(n, cnt):
    """performing fermat tests in a loop,
    for #cnt of numbers (0, n) """
    for i in range(cnt):
        if not fermat_test_single(n):
            return False
    return True

Można ją potestować, ale najpierw o ograniczeniach. Po pierwsze, jako algorytm zrandomizowany nie zawsze jest poprawny, tzn., istnieje bardzo duża szansa, że daje dobry wynik, ale tylko szansa, precyzyjniej, jeśli test nie przejdzie, to liczba, na pewno jest złożona, ale jeśli przejdzie, to jest pierwsza z prawdopodobieństwem. Ale i to nie jest prawdą, są liczby, które są złożone, ale przechodzą test (mają własność, że dla każdego a, a do n przystaje do a modulo n), są to Carmichael Numbers. Liczby te są niezwykle rzadkie - poniżej stu milionów jest ich tylko 255, ale jednak. Pora na testy, tutaj liczby:

    print(fermat_extended(2 ** 2203 - 1, 5)) # -> True (a ** b w Pythonie to a do potęgi b)
    print(fermat_extended(2 ** 4423 - 1, 5)) # -> True
    print(fermat_extended(137, 6))           # -> True
    print(fermat_extended(6601, 6))          # -> True, złożona (Carmichael)
    print(fermat_extended(2821, 6))          # -> True, złożona (Carmichael)
    print(fermat_extended(999999999999999999, 6)) # -> False (oczywiście złożona)

Jesli chcemy przetestować losową liczbę pierwszą, to ta procedura, z praktycznych względów będzie najlepsza, prawdopodobieństwo błędu na losowym m bitowym numerze dąży do zera, gdy m dąży do nieskończoności (szansa błędu na losowej 1024 bitowej liczbie jest jeden do 10^41 całkiem nieźle:)). Ale gdy liczby nie są losowe to już tak nie jest - na liczbach Carmichael'a, błędu wyeliminować się nie da. To zrobi dopiero (ale później:) ) algorytm, bazujący na teście Fermata, Miller - Rabin. Jeszcze tylko złożoność :O(k (logn)^2 log log n * log log log n),całkiem przyzwoita - dowód raczej do pominięcia:-D. To tyle.
Żródła: Wikipedia, CLRS. #Theory #Primes #python #Python #Numerical

lion137
2018-01-23 14:06

Parę Algorytmów Numerycznych

Przeglądając sobie stare notatki, znalazłem jak męczyłem jakieś algosy w C (pewnie z Knutha albo innej CLRS), a jak łatwo i miło się to pisze w Pythonie:)
Na rozgrzewkę wszytkie podzbiory zer i jedynek danej długości (czyli powerset: dla n = 2 -> 00, 01, 11, 10); idea jest prosta: Zaczynając od zera (liczby binarnej, jako string), dodajemy jeden, aż do zadanej długości, prefiksując, jak potrzeba zerami, kod w Pythonie, gładko to odwzorowujący, wydajnie, jako iterator(pozdrawljaju, pisać to w C:) - chociaż, jeśli interpreter Pythona jest napisany w C, to wszystko co w Pythonie, musi się dać napisać i w C):

def bin_pow_set(n):
    """returns power set of the all bit sequences of
    length n as an iterator"""
    def append_zeroes(x, n):
        """helper function to append zeroes"""
        x = bin(x)
        x = x[2:]
        return '0' * (n - len(x)) + x
    i = 0
    k = 0
    yield '0' * n
    while k < 2 ** n - 1:
        k += 1
        i = append_zeroes(k, n)
        yield i

Zdefiniowana funkcja pomocnicza prefuksuje zerami, a w pętli inkrementujemy k, jako i jest już zwrócony odpowiedni ciąg binarny, i yield i kończy działanie iteratora.:

it_bin = bin_pow_set(3)
print(list(it_bin)) # -> ['000', '001', '010', '011', '100', '101', '110', '111']

Tylko troszkę bardziej skomplikowane będzie uogólnienie tego na dowolne ciagi n wyrazowe z m elementów (wszystkie podzbiory o długości pięć z czterech elementów). Robimy to tak, że zamiast liczb binarnych bierzemy dowolna bazę i robimy praktycznie to samo, co wyżej, kod (równiez iterator):

def any_pow_set(n, m):
    """returns the all length n sequences of
    m elements, as an iterator"""
    def append_zeroes(x, n, base):
        """helper function to append zeroes"""
        x = dec_to_any(x, base)
        return '0' * (n - len(x)) + x
    i = 0
    k = 0
    yield '0' * n
    while k < m ** n - 1:
        k += 1
        i = append_zeroes(k, n, m)
        yield i

Warunek się zmienia, w binarnym było 2^n - 1, tu jest m^n, i jeszcze funkcja pomocnicza konwertująca liczbę z notacji dziesietnej na dowolną (tu, dla prostoty, ograniczona do szesnatkowego):

def dec_to_any(n,base):
    conv_string = "0123456789ABCDEF"
    if n < base:
       return conv_string[n]
    else:
        return dec_to_any(n // base, base) + conv_string[n % base]

Przykład:

it_any = any_pow_set(3, 3)
print(list(it_any)) # -> ['000', '001', '002', '010', '011', '012', ... , '220', '221', '222']
Gray Code

Można iść dalej, gdyby generować podzbiory binarne w takiej kolejności, że w każdym następnym rózni sie tylko jeden bit od poprzedniego to mamy Gray Code, o którego zastosowaniach można poczytać na Wikipedii.
Najprostszy i najmniej wydajny jest sposób rekurencyjny, idea:
Startując od pustego stringa (G[0]), kolejne ciągi G[n+1] tworzą się tak(równanie rekurencyjne):
G[0] = ""
G[n+1] = 0prefG[n], 1pref_rG[n]
gdzie Opref to operacja prefiksujaca zerem każdy ciąg, a 1pref_r - odwraca i prefiksuje jedynką każdy ciąg. I znowu przetłumaczenie tego na kod w Pythonie jest, praktycznie bezpośrednie:

def gray(n, xs=[""]):
    """recursively computes a list of gray codes of
    length n"""
    def zero_pref(xs):
        if not xs:
            return ["0"]
        return ["0" + x for x in xs]
 
    def one_pref_rev(xs):
        if not xs:
            return ["1"]
        else:
            return ["1" + x for x in [y for y in xs]][::-1]
 
    if n == 0:
        return ""
    else:
        return zero_pref(gray(n - 1, xs)) + one_pref_rev(gray(n - 1, xs))

Funkcje pomocnicze, przy użyciu list comprehension, robią co powinny, po czym następuje warunek stopu: if n == 0: return "" i, zgodne ze specyfikacją wywołanie rekurencyjne: zero_pref(gray(n - 1, xs)) + one_pref_rev(gray(n - 1, xs))

Wydruk:

print(gray(3)) # -> ['000', '001', '011', '010', '110', '111', '101', '100']

Mozna to troche usprawnić, pozbyć się rekurencji, wersja iteracyjna:

def gray_iter(n):
    """iteratively computes a list of gray codes of
        length n"""
    def zero_pref(xs):
        if not xs:
            return ["0"]
        return ["0" + x for x in xs]
 
    def one_pref_rev(xs):
        if not xs:
            return ["1"]
        else:
            return ["1" + x for x in [y for y in xs]][::-1]
 
    xs= [""]
    k = 0
    while k < n:
        xs = zero_pref(xs) + one_pref_rev(xs)
        k += 1
    return xs

To tyle, dziękuję za uwagę, kod na githubie, a challenge na dziś, zmienić Gray Code na strumień (iterator):) #Python #Theory #python #Numerical

lion137
2018-01-04 01:58

Funkcyjny Podzbiór Pythona IV - Budowanie Abstrakcji

Poprzednie części: #Functional . Mając zdefiniowaną parę (Cons) ,możemy z niej utworzyć funkcyjną listę:
(1, 2, 3) = (Cons(1, Cons(2, Cons(3, Nil())))
Taka listę tworzy pierwotne List(1, 2, 3)

Pokażę, jak posiadając tylko operację Cons, można utworzyć drzewa binarne, i, że jest to równoważne utworzeniu klasy.

Najpierw abstrakcja funkcyjna, jako drzewo binarne definiujemy listę złożoną z trzech elementów:

  • Zawartość węzła;
  • Lewy węzeł;
  • Prawy węzeł;

Gdzie zawartość to obiekt (uporządkowany relacją <), lewy i prawy węzeł, same są drzewami (możliwie pustymi):

def construct_tree(val, left, right):
    """constructs a tree as a List, holds
    as a first elem a value in a node, second and
    third elements are left, right branches (also trees)"""
    return List(val, left, right)
 
def value(tree):
    """returns a value holds in a tree node"""
    return tree[0]  # lista ma wbudowaną metodę __getitem__ pozwalającą indeksować, czemu nie wykorzystać magic methods?:)
 
def left(tree):
    """returns a left branch of the tree"""
    return tree[1]
 
def right(tree):
    """returns a right branch of the tree"""
    return tree[2]

Czytelnie, construct_tree buduje drzewo, value, left i right zwracają jego odpowiednie elementy.
Łatwo napisać przykładową funkcję, niech będzie sprawdzenie czy w drzewie jest dany obiekt:

def contains_tree(a, tree):
    """check if the tree contains an
    element a"""
    if tree.is_empty():
        return False
    elif a == value(tree):
        return True
    elif a < value(tree):
        return contains_tree(a, left(tree))
    elif a > value(tree):
        return contains_tree(a, right(tree))

Trywialna rekurencja wykonuje pracę, test:

tr1 = construct_tree(3, construct_tree(2, construct_tree(1, Nil(), Nil()), Nil()), construct_tree(4, Nil(), Nil()))
    print(contains_tree(0, tr1)) # -> False
    print(contains_tree(1, tr1)) # -> True
    print(contains_tree(4, tr1)) # -> True

Jak widać wszystko działa poprawnie, do skutecznego programownia brakuje trochę, ale idea jest czytelna.

To samo można zaimplementować abstrakcją obiektową: https://github.com/lion137/Fu[...]blob/master/trees_as_class.py .
Nie wklejam całego kodu, jest link, widać, że obie implementacje maja tę samą strukturę, rózniącą sie tylko składnią, ale dla świata zewnętrznego mogą być nieodróżnialne. Znaczące jest, że mając cos tak prostego, jak tylko możliwość konstrukcji pary, można budować dowolne dane; czyli: Obiekty są tylko inaczej zapisaną abstrakcją funkcyjną. Kod, jak zwykle na githubie.
Do przeczytania! #Functional #Python

lion137
2018-01-01 22:07

Programowanie na Streamach - Funkcyjny Podzbiór Pythona IV

Trochę więcej kodu w Pure Funkcyjnym Pythonie, częśc pierwsza, część druga i trzecia.
Programowanie na streamach, powtórka: Stream to cons lista złożona z głowy (pierwszy element) i reszty (ogona) - opakowanego w lambdę rekurencyjnego wywołania streamu.
Najporstszy przykład, strumień jedynek:

ones = lambda : cons(1, ones)

Opakownanie definicji w lambde powoduje, że nie ma nieskończonej rekurencji, za to mamy strumień jedynek, z którego bierzemy:

ones().head  # -> 1
ones().tail().head # -> 1 ...

Cos mniej trywialnego, liczby naturalne:

f = lambda x: cons(x, lambda: f(x + 1))
nat_numbers = lambda: f(1)
 
nat_numbers().head # -> 1
nat_numbers().tail().head # -> 2

Pomocnicza f zwraca funkcję jednego argumentu, która zwraca stream (f(x + 1)). Można to troche ulepszyć, żeby nie robić bałaganu w przestrzeni nazw modułu:

# nat numbers ver 2
 
def nat_numbers2():
    g = lambda x: cons(x, lambda: g(x + 1))
    return g(1)
 
nat_numbers2().head # -> 1
nat_numbers2().tail().head # -> 2 ...

Aż sie prosi abstarkcyjnie to uogólnić, i zdefiniować funkcję tworząca strumień:

def make_stream(fn, arg):
    """Takes function fn ,argument and returns stream"""
    f = lambda x: cons(x, lambda : f(fn(x, arg)))
    return lambda: f(arg)

Przykład: potegi trójki:

from operator import *
powers_of_three = make_stream(mul, 3)
powers_of_three().head # -> 3
powers_of_three().tail().head # -> 9 ...

Tyle powtórki, zauważmy, że ze streamami trzeba uważać, jak gdzieś niepotrzebnie dodamy () (wywołanie funkcji), albo pominiemy, to paskudna error message, w stylu:
AttributeError: 'function' object has no attribute 'head' porazi w oczy:)
Ale jak napisałem, tak się programować nie da, potrzeba paru funkcji, czytająca strumień:

def stream_reader(p, s):
    """read a stream s until predicate p holds"""
    current = s()
    tmp_list = Nil()
    while p(current.head):
        tmp_list = cons(current.head, tmp_list)
        current = current.tail()
    return reverse(tmp_list)
stream_reader(lambda x: x < 10, nat_numbers2) # -> (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Małe oszustwo, stream_reader, jak widać imperatywnie tworzy listę wynikową, ale chociaż nie mieści się to w programowniu czysto funkcyjnym, to pozostajemy w paradygmacie deklaratywnym; w skrócie: Funkcja w swoim działaniu jest pure, natomiast w środku może używać zmiennych imperatywnych.

Higher Order Functions:
Do tworzenia programów z użyciem strumieni, funkcje je manipulujące, o dziwo map i filter prostsze od ich odpowiedników na strukturach (może dlatego, że nic nie liczą - poza ewaluacją pierwszego elementu), map:

def stream_map(s, f):
    """takes stream s and function f and return
    stream with f mapped over input stream s"""
    return lambda: cons(f(s().head), stream_map(s().tail, f))

I filter:

def stream_filter(p, s):
    """Takes a predicate p and a stream s and
    returns the stream filtered by the predicate"""
    if p(s().head):
        return lambda : cons(s().head, stream_filter(p, s().tail))
    else:
        return stream_filter(p, s().tail)

Proste konstrukcje, cons głowy z rekurencyjnym wywołaniem, opakowane w lambdę (Thunk), żeby opóźnić ewaluację. finalnie reduce, trochę inne:

def stream_reduce(f, s, elem, p):
    """Takes a stream s, function f, starting point elem and predicate p
    and returns applying function to the first and second element,
    then outcome of this to the third, etc... up to predicate p holds
     when feed with the next stream element. Example: Stream: natural numbers,
     function: +, starting element 0, predicate: > 4; result: 10,
     sum of natural numbers up to 4"""
    @tail_recursive
    def helper(f, stream, elem, p, acc):
        if p(stream().head):
            return acc
        else:
            return recurse(f, stream().tail, elem, p, f(acc, stream().head))
    return helper(f, s, elem, p, elem)

Reduce, jak widać zwraca konkretny wynik (nie stream), stąd tail rekurencyjny helper (miałem problemy z reduce jako stream - może się nie da? Zresztą, taka konstrukcja wydaje się logiczna - zwracanie wyniku), przykład (trywialny):

    nat_numbers = make_stream(add, 1)
    nat_mapped = stream_map(lambda x: x * x, nat_numbers)
    nat_filtered = stream_filter(lambda x: not x % 2 == 0, nat_mapped)
    print(stream_reader(lambda x: x < 10, nat_numbers)) # -> (1 2 3 4 5 6 7 8 9)
    print(stream_reader(lambda x: x < 100, nat_mapped)) # -> (1 4 9 16 25 36 49 64 81)
    print(stream_reader(lambda x: x < 100, nat_filtered)) # -> (1 9 25 49 81)
    print(stream_reduce(add, nat_filtered, 0, lambda x: x <= 100)) # -> 165

Strumień liczb naturalnych, podniesiony do kwadratu, odrzucone parzyste i na końcu zsumowane mniejsze od 100. Kod, jak zwykle na githubie
Coś tam sie jednak udało w tego Sylwestra napisać zanim zaczęli strzelać:)
Najlepszego w Nowym Roku! #Functional #Python