Marcin.Miga
2019-01-11 13:17

Dziś takie cudeńko w bazie znalazłem (sam je zresztą swego czasu napisałem...)

CREATE OR REPLACE FUNCTION xxx(IN text)  RETURNS TABLE(wartosc text) AS
$BODY$ 
with"t"as(select($1)"w"),"r"as(select"regexp_matches"(w,E'i:(\\d+);.:(\\d+);','g')"r"from"t")select(r::text[])[2]from"r" 
$BODY$
  LANGUAGE sql VOLATILE

wewnątrz SQL nie ma spacji :)
#postgreSQL

grzesiek51114

Dałem plusa choćby za to jak ten kod wygląda, a wygląda jak SQL self-ban. ;) Myślałeś o karierze obfuskatora?
Albo jestem za głupi żeby to zrozumieć na pierwszy rzut oka. ;-)

Marcin.Miga

Ten kod jest celowo zaciemniony, by nikt tam nie grzebał... :)

grzesiek51114

@Marcin.Miga: cel osiągnąłeś, bo strach tam nawet komentarz wstawić ;).

yarel

Złote, a skromne ;)

Shalom

wewnątrz SQL nie ma spacji

Nadał byś nam się do p4 do pisania SQLInjection! ;)

Marcin.Miga

@WeiXiao: funkcja ma zwracać dla zserializowanej w PHP tablicy intów wartości elementów tablicy. Czy dla np.`a:4:{i:0;i:21;i:1;i:33;i:2;i:45;i:3;i:123}' zwróci 4 rekordy: 21, 33,45 i 123