Konwersja

Adam Boduch
NazwaOpis
BinToHexKonwertuje wartość binarną do postaci heksadecymalnej
BoundsNa podstawie parametrów zwraca rekord TRect
CompToCurrencyKonwertuje zmienną typu Comp na Currency
CompToDoubleKonwertuje zmienną typu Comp na Double
CelsiusToFahrenheitKonwertuje temperaturę Celcjusza na Fahrenheita
ChrKonwertuje wartość typu Char na Byte
ConvertKonwertuje wartości liczbowe
CurrencyToCompKonwertuje wartość typu Currency na Comp
CurrToStrKonwertuje liczbę typu Currency na String
CurrToStrFKonwertuje liczbę typu Currency na String z formatowaniem danych
DegToRadPrzelicza wartość kąta wyrażonego w stopniach na kąt mierzony w radianach
FahrenheitToCelsiusKonwertuje stopnie Fahreinheita na Celcjusza
FloatToStrKonwertuje liczbę typu zmiennoprzecinkowego na String
FloatToStrFKonwertuje liczbę typu zmiennoprzecinkowego na String z formatowaniem
HexToBinKonwertuje wartość heksadecymalną do postaci binarnej
IntToHexKonwertuje liczbę typu Integer do postaci heksadecymalnej
IntToStrKonwertuje liczbę typu Integer do łańcucha typu String
OrdKonwertuje wartość typu Byte na Char
PointNa podstawie wartości liczbowych zwraca rekord TPoint
RectNa podstawie wartości zwraca rekord TRect
RadToDegPrzelicza wartość kąta wyrażonego w radianach na kąt wyrażony w stopniach
StrKonwertuje wartość parametru do postaci łańcuchowej
StrToCurrKonwertuje łańcuch do postaci liczby Currency
StrToFloatKonwertuje łańcuch do postaci liczby zmiennoprzecinkowej
StrToInt64Konwertuje łańcuch do postaci liczby Int64
StrToInt64DefKonwertuje łańcuch do postaci liczby Int64 z zachowaniem wartości domyślnej
StrToIntDefKonwertuje łańcuch do postaci liczby Integer z zachowaniem wartości domyślnej
ValKonwertuje wartość tekstową na liczbę całkowitą bądź zmiennoprzecinkową
Zmienne globalne
CurrencyDecimalsPrecyzja w wyświetlaniu liczb zmiennoprzecinkowych
CurrencyFormatOkreśla położenie symbolu waluty
CurrencyStringOkreśla symbol używany do określenia waluty
DecimalSeparatorSeparator reszty w liczbach zmiennoprzecinkowych
NegCurrFormatOkreśla format wyświetlania ujemnych wartoości zmiennoprzecinkowych

NegCurrFormat

 • 2006-06-27 16:33
 • 0 komentarzy
 • 1086 odsłon

DecimalSeparator

 • 2006-06-27 13:50
 • 0 komentarzy
 • 2373 odsłony

CurrencyDecimals

 • 2006-06-27 13:44
 • 0 komentarzy
 • 1419 odsłon

CurrencyFormat

 • 2006-06-27 13:14
 • 0 komentarzy
 • 1272 odsłony

CurrencyString

 • 2006-06-26 20:21
 • 0 komentarzy
 • 1214 odsłon

Val

 • 2006-05-22 15:41
 • 1 komentarz
 • 2888 odsłon

DegToRad

 • 2006-05-15 14:01
 • 0 komentarzy
 • 1340 odsłon

IntToHex

 • 2006-04-01 19:54
 • 0 komentarzy
 • 2699 odsłon

FahrenheitToCelsius

 • 2006-03-02 12:43
 • 0 komentarzy
 • 976 odsłon

CelsiusToFahrenheit

 • 2006-03-02 12:40
 • 1 komentarz
 • 943 odsłony

CompToDouble

 • 2006-02-03 12:05
 • 0 komentarzy
 • 919 odsłon

CurrencyToComp

 • 2006-02-03 11:59
 • 0 komentarzy
 • 982 odsłony

CompToCurrency

 • 2006-02-03 11:55
 • 0 komentarzy
 • 994 odsłony

Bounds

 • 2006-02-03 11:24
 • 1 komentarz
 • 1135 odsłon

Rect

 • 2006-01-11 13:28
 • 0 komentarzy
 • 1818 odsłon

1 komentarz

Muszę wykonac operacje (x xor y ) i wynik ma byc w postaci szesnastkowej może ktoś pomóc???