Konwersja

Adam Boduch
NazwaOpis
[[Delphi/BinToHex]]Konwertuje wartość binarną do postaci heksadecymalnej
[[Delphi/Bounds]]Na podstawie parametrów zwraca rekord [[Delphi/TRect]]
[[Delphi/CompToCurrency]]Konwertuje zmienną typu [[Delphi/Comp]] na [[Delphi/Currency]]
[[Delphi/CompToDouble]]Konwertuje zmienną typu [[Delphi/Comp]] na [[Delphi/Double]]
[[Delphi/CelsiusToFahrenheit]]Konwertuje temperaturę Celcjusza na Fahrenheita
[[Delphi/Chr]]Konwertuje wartość typu [[Delphi/Char]] na [[Delphi/Byte]]
[[Delphi/Convert]]Konwertuje wartości liczbowe
[[Delphi/CurrencyToComp]]Konwertuje wartość typu [[Delphi/Currency]] na [[Delphi/Comp]]
[[Delphi/CurrToStr]]Konwertuje liczbę typu [[Delphi/Currency]] na [[Delphi/String]]
[[Delphi/CurrToStrF]]Konwertuje liczbę typu [[Delphi/Currency]] na [[Delphi/String]] z formatowaniem danych
[[Delphi/DegToRad]]Przelicza wartość kąta wyrażonego w stopniach na kąt mierzony w radianach
[[Delphi/FahrenheitToCelsius]]Konwertuje stopnie Fahreinheita na Celcjusza
[[Delphi/FloatToStr]]Konwertuje liczbę typu zmiennoprzecinkowego na [[Delphi/String]]
[[Delphi/FloatToStrF]]Konwertuje liczbę typu zmiennoprzecinkowego na [[Delphi/String]] z formatowaniem
[[Delphi/HexToBin]]Konwertuje wartość heksadecymalną do postaci binarnej
[[Delphi/IntToHex]]Konwertuje liczbę typu [[Delphi/Integer]] do postaci heksadecymalnej
[[Delphi/IntToStr]]Konwertuje liczbę typu [[Delphi/Integer]] do łańcucha typu [[Delphi/String]]
[[Delphi/Ord]]Konwertuje wartość typu [[Delphi/Byte]] na [[Delphi/Char]]
[[Delphi/Point]]Na podstawie wartości liczbowych zwraca rekord [[Delphi/TPoint]]
[[Delphi/Rect]]Na podstawie wartości zwraca rekord [[Delphi/TRect]]
[[Delphi/RadToDeg]]Przelicza wartość kąta wyrażonego w radianach na kąt wyrażony w stopniach
[[Delphi/Str]]Konwertuje wartość parametru do postaci łańcuchowej
[[Delphi/StrToCurr]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby [[Delphi/Currency]]
[[Delphi/StrToFloat]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby zmiennoprzecinkowej
[[Delphi/StrToInt64]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby [[Delphi/Int64]]
[[Delphi/StrToInt64Def]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby [[Delphi/Int64]] z zachowaniem wartości domyślnej
[[Delphi/StrToIntDef]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby [[Delphi/Integer]] z zachowaniem wartości domyślnej
[[Delphi/Val]]Konwertuje wartość tekstową na liczbę całkowitą bądź zmiennoprzecinkową
[[Delphi/Zmienne globalne]]
[[Delphi/CurrencyDecimals]]Precyzja w wyświetlaniu liczb zmiennoprzecinkowych
[[Delphi/CurrencyFormat]]Określa położenie symbolu waluty
[[Delphi/CurrencyString]]Określa symbol używany do określenia waluty
[[Delphi/DecimalSeparator]]Separator reszty w liczbach zmiennoprzecinkowych
[[Delphi/NegCurrFormat]]Określa format wyświetlania ujemnych wartoości zmiennoprzecinkowych

NegCurrFormat

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2665 odsłon

DecimalSeparator

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 5556 odsłon

CurrencyDecimals

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3186 odsłon

CurrencyFormat

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2865 odsłon

CurrencyString

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3062 odsłony

Val

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 6759 odsłon

DegToRad

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3271 odsłon

IntToHex

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 5945 odsłon

FahrenheitToCelsius

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2370 odsłon

CelsiusToFahrenheit

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2457 odsłon

CompToDouble

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2492 odsłony

CurrencyToComp

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2552 odsłony

CompToCurrency

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2550 odsłon

Bounds

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2965 odsłon

Rect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4679 odsłon

1 komentarz

Muszę wykonac operacje (x xor y ) i wynik ma byc w postaci szesnastkowej może ktoś pomóc???