NegCurrFormat

Adam Boduch
NegCurrFormat
Moduł: SysUtils
var NegCurrFormat: Byte;

Zmienna globalna określa sposób prezentowania ujemnych wartości zmiennoprzecinkowych. W zależności od wartości (z przedziału 0-15) wartość będzie prezentowana w następujący sposób:

 • 0 = ($1)
 • 1 = -$1
 • 2 = $-1
 • 3 = $1-
 • 4 = (1$)
 • 5 = -1$
 • 6 = 1-$
 • 7 = 1$-
 • 8 = -1 $
 • 9 = -$ 1
 • 10 = 1 $-
 • 11 = $ 1-
 • 12 = $ -1
 • 13 = 1- $
 • 14 = ($ 1)
 • 15 = (1 $)

Oto przykład:

var
 Value : Currency;
begin
 NegCurrFormat := 12;

 Value := -234.56;
 Writeln(Format('%m', [Value]));

 Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy