CurrencyFormat

Adam Boduch
CurrencyFormat
Moduł: SysUtils
```delphi var CurrencyFormat: Byte; ``` [[Delphi/Zmienne|Zmienna]] określa położenie symbolu waluty Symbol prezentowany jest podczas dokonywania operacji wyświetlania wartości typu [[Delphi/Currency]]. Np. w Polsce, domyślnym symbolem jest `zł`. Przykład użycia:
program FooApp;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 Value : Currency;
begin
 CurrencyString := '$';
 CurrencyFormat := 0;
 Value := 2.43;

 Writeln(CurrToStrF(Value, ffCurrency, 1));
 Readln;
end.

W wyniku takiego kodu, na ekranie konsoli wyświetlony zostanie tekst: $2.4. Inne możliwe wartości:

 • 0 = $1
 • 1 = 1$
 • 2 = $ 1
 • 3 = 1 $

Zobacz też:

0 komentarzy