DecimalSeparator

Adam Boduch
DecimalSeparator
Moduł: SysUtils
var DecimalSeparator: Char;

Zmienna globalna określa separator reszty w liczbach zmiennoprzecinkowych. Domyślnie jest to znak kropki (.), lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zmienić wedle własnych potrzeb:

var
  Value : Currency;
begin
  DecimalSeparator := ',';
  Value := 2.43;

  Writeln(Format('%m', [Value]));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy