DecimalSeparator

Adam Boduch
DecimalSeparator
Moduł: SysUtils
```delphi var DecimalSeparator: Char; ``` [[Delphi/Zmienne|Zmienna]] globalna określa separator reszty w liczbach zmiennoprzecinkowych. Domyślnie jest to znak kropki (.), lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zmienić wedle własnych potrzeb:
var
  Value : Currency;
begin
  DecimalSeparator := ',';
  Value := 2.43;

  Writeln(Format('%m', [Value]));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy